Årsboksregister 1984 – ff

 

Presshistorisk årsbok 2009-2014

Register över artiklar och författare 1984–2008 (Pdf-fil) >>

2008

Presshistorisk årsbok: Ett 25-årsjubileum. Göran Elgemyr

Fru Hebbes kärleksgärning: Det sociala reportaget föds. Ami Lönnroth

Hågen för läsning: Tidningsläsningen i landshövdingarnas femårsberättelser 1850–1900. Johan Jarlbrink

Publicisters och tidningars betydelse för Rundbäckarnas partiorganisation. Karl-Magnus Johansson

Stockholms Nyheter: En bortglömd succé. Lena Engfeldt

Landsortens tidningsmakare. Per-Olof Andersson

Den agrara modernitetens spegel: Agrarpressen i Estland, Galizien och Sverige 1890–1917. Johan Eellend, Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk

En högst sakkunnig opinion: Användningen av ’enquèter’ i svensk dagspress 1900–1920. Jonas Harvard

Internationell solidaritet och handelspolitik – oförenliga?: LO:s bojkott av tyska varor 1933. Sven Nordlund

Brodjaga: Vandrerska, vagabond, luffare. Birgit Petersson

Håndslag från Sverige till Norge 1942–45. Anders Johansson
Runer Jonsson i Nybro Tidning: Partilös ensamredaktör som kom att styra sin stad.
Lars-Åke Engblom

Signaturen Amés klippsamling: En nyhet i Sveriges Pressarkiv. Ellinor Melander

Innan vätebombsregnet faller: Olof Lagercrantz femtiotal i Dagens Nyheter. Stina Otterberg

Lite konfetti i vardagens ansikte: Om Obsi – en dambilaga till Obs! Tobias Lindberg

Bara en svensk trend?: Mångfalden av symboler i dödsannonserna. Ann-Sophie Naumann

Råd & Rön: 50 år i konsumenternas tjänst. Sophie Elsässer

 

2007

Glada budskap eller inga: Posttidningarna under skånska kriget. Anna Maria Forssberg

Modernitetens depescher?: Telegrafen och den norrländska pressens tidshorisonter 1850–1870. Jonas Harvard

Boulevardredaktören. Niklas Lindstedt

Kvinnoporträtt: Hilda Sachs och rösträtten i Afton-Tidningen. Ellinor Melander

Pressens liv: Funderingar inför tre tidningsmannateckningar. Per Rydén

Den okände Torgny Segerstedt. Ingmar Lundkvist

Allan Vougt som tidningsman. Kaj Björk

Stockholm som internationellt nyhetscentrum: Om UD:s pressrum på Grand Hôtel 1940–1946. Eric Johannesson

Jag är örnen!: Om journalisten och författaren Elsa af Trolle. Inger Larsson

Journalisten Synnöve Bellander: Arbete och privatliv – i brev och klipp. Nina Linder

Med mat i tankarna. Erik Westerberg

Rösten vi minns: Om Lis Asklund i press, radio och TV. Cathrine Andersson

 

2006

Aron Jonason: vitsare, fotograf, reporter. Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson

Else Kleen: rösträttsrörelsens pressdrabant. Kristina Lundgren

Revolution via ombud?: Rysslandssynen i fyra Stockholmstidningar revolutionsvåren 1917. Carl Marklund

Stockholm som Grönköping: Huvudstaden som ”Mac” och ”Åbergsson” uppfattade den. Göran Leth

När böckerna brändes: Bokbålen i Tyskland i maj 1933 – reaktioner i Sverige. Sigurd Rothstein

Ett havererat damtidningsprojekt. Per Schwanbom

Värst i världen?: Kritiken mot Expressen 1944–1954. Torbjörn von Krogh

50 år sedan köpet av ST och AB: LO:s sämsta och bästa tidningsaffär. Jan G. Andersson

Varken kultur eller revolution. Henrik Sjögren

Lars Furhoff och den liberala pressideologin. Elin Gardeström

Gunny Widell: Lösnummerdrottningen. Thelma Kimsjö

Folkets nyhetsbyrå rakt in i vardagsrummet. Marie Wallin

Svensk seriehistoria. Ellinor Melander

 

2005

Wittra fruntimmer i Stockholm och Åbo. Henrika Zilliacus-Tikkanen

Farlig för moralen?: Mottagandet av Frida Stéenhoffs feministiska idéer i svensk press 1896–1905. Per Arnborg

Från kunglig harmonisering till fosterländsk krackelering: Unionsupplösningen 1905. Ann-Katrin Hatje

Leif Kihlberg som DN-redaktör 1923: docenten blir journalist. Mats Kihlberg

Den svenska lokalpressen och spanska inbördeskriget. Stefan Dalin
”Brev till min läkare”: Om en serie kåserier av Elin Brandell.
Birgitta Ney

När Aftonbladets läsare utsattes för hot under andra världskriget. Sigurd Glans

J.A. Selander som publicist och hans kamp mot Hitlertyskland. Kent Zetterberg

Tryckfrihet på god grund. Lars Hillås

Presspropaganda: Om ett försummat forskningsfält. Patrik Lundell

Inte bara Spara och Slösa: Birgitta Lilliehööks arkiv. Ellinor Melander

Som chefredaktör för Sweden Now. Hélène Türk-Simpson

Form och innehållstrender i dagspressen: Dagens Nyheter under 1900-talet. Josefine Sternvik

Radion som sällskap. Ylva Mårtens

 

2004

Med brev och kuranter: Affärsnyheternas spridning i äldre tid. Erik Lindberg

Svenska nyheter på tyska: Svenska Pommerns presshistoria 1628–1815. Andreas Önnerfors

Rösträtten och pressen 1910–1920. Martina Hofmann von Baltenau, Monika Israelsson och Moa Kärnstrand

”Handen saknade vante”: Fynden på Vitön – en dramatisk kronologi. Lotta Lotass

Brantings lidelsefulla agitator: Kaj Anderssons journalistik i Morgonbris. Elin Gardeström

Slaget om Masthugget: Göteborgspressen, nazismen och kommunismen i maj 1934. Joakim Larsson och Emma Sahlman

Evelyn Waughs hjälte i Scoop: 89-årig ex-minister och chefredaktör. Svante Löfgren

Vilhelm Moberg: folktribun och grävande reporter. Anna-Karin Carlstoft Bramell

Ingo blev bingo för Se: Drama kring ett svenskt upplagerekord. Tobias Lindberg

Idaghistoria. Ingrid Olausson

Folklighet i olika skepnader: 131 års skillnader mellan Dagens Nyheter och Metro. Ingela Wadbring

Motorföraren: bortglömd antidrogtidning. Per-Anders Thunqvist

Tidningsmakare, murvlar och enstaka pennskaft: Personarkiv i Sveriges Pressarkiv. Ellinor Melander

 

2003

Historiens lärdomar. Per Rydén

Mutor, böner och föreställningar: svenska diplomater och propagandister i Hamburg på 1790-talet. Ingemar Oscarsson

Nykterhet, folkbildning och nationellt medvetande: svenska antidrogorganisationers press i historisk belysning. Kerstin Rydbeck

Från Fredrika Bremer till Barbro Alving: resandets tradition med ett personligt reporterjag.  Kristina Lundgren

Klippböckerna berättar: Pia Hård af Segerstads artiklar 1930–2000. Ellinor Melander

Kontinuitet och förändring: politiska skämtteckningar i svensk dagspress 1928–1938. Örjan Romefors

Skräll i München. (Om NDA:s löpsedel den 30/9 1938). Jan G. Andersson

När Expressen fick en själ. Ernst Klein

Vem är den där kvinnan …?!: presskritiken i Sverige 1956 av TV-serien I Love Lucy. Peter Dahlén

Projektet Svenskt seriearkiv – Svensk seriehistoria. Thomas Storn och Peter Nilsson

Presshistorisk årsbok 1984-2003: register över artiklar och författare

 

2002

Den svenska pressen i Grönköpings narrspegel: ”Det väsentligaste i svensk dagsjournalistik i en stor grumlig droppe”. Jan Borga

Sveriges periodiska litteratur, Publicistklubben och Bernhard Lundstedt. Göran Nilzén

Sture M. Waller och vår äldsta upplagestatistik. Per Rydén

Att sätta pennan framför svärdet: officerarna och det moderna pressgenombrottet. Hans Abelius

Den bortglömda partipressen: frikyrkliga dagstidningar i Västsverige 1850-1950. Tomas Andersson Odén

En kulturaristokrat för bred publik: DN-journalisten Torsten Fogelqvist. Ingmar Lundkvist

Lili de Faramond: konstnär, journalist och författare. Ellinor Melander

”Det var ikke lett å forklare borgerne i et fremmed land hva Det 3. rike egentlig var.”: tyske Hitler-flyktningers skribentvirksomhet i Danmark, Norge og Sverige 1933-1940. Frank Meyer

Sverige och det nazistiska maktövertagandet: svenska pressopinioner våren 1933. Lars-Folke Landgrén

Nürnberglagarna och den svenska pressen. Johan Selander

Frontkorrespondenter på parkett: Norrbottenstidningars bevakning av den tyska Lapplandsarmén i Finland 1940-1945. Peter Lexelius

Eyvind Johnson och tidskriften Håndslag 1942-1945. Leif Gouiedo

Den pågående bildningsresan (Om Nordfagpriset till MarieLouise Samuelsson). Anders Björnsson

 

2001

Prisad vare mediehistorien! Jarl Torbacke

Pressen og ytringsfriheten i Norden: mellom sensur og politisk korrekthet. Hans Fredrik Dahl

Svensk 1700-talsjournalistik på den europeiska arenan: Gjörwell som Sverigerapportör till utlandspressen. Ingemar Oscarsson.

Hilda Sachs som utrikeskorrespondent: Paris 1895-1898 och Rom 1908-1910. Ellinor Melander

Skånska journalister och deckarpionjärer. Klas Lithner

”Att kultivera den slumrande Orienten”: pressens bild av moderniseringen av mellankrigstidens Persien. Mohammad Fazlhashemi

Viktigt och oviktigt att trycka när papperet blev en bristvara. Lars-Åke Engblom

Efterkrigsår i Klarakvarteren: några minnen. Jan-Otto Modig

När Harry Grönfors ville köpa Aftonbladet av Torsten Kreuger.
Karl Erik Gustafsson

Lars Furhoff och jag. Sören Larsson

Stockholms-Tidningens fall. Lars Furhoff

Gustaf Ander: tidningskung med hårda nypor och gott hjärta. Rolf Alsing

 

2000

Tidningsvärlden på tidningsofficinens tid. Per Rydén

Stockholms Posten och franska revolutionen. Olof Hägerstrand

Antinazisten Torsten Fogelqvist. Ingmar Lundkvist

Svenska Pressbyrån – opartisk under andra världskriget?
Åke S. Janson

Undfallenhetens landskamp. Fotbollslandskampen Tyskland – Sverige 1942. Christer Isaksson

Nycop versus Enander: en skärmytsling inför öppen ridå.
Nils Hallerby

Journalfilm i veckotidningsformat: om bildtidningen Se hösten 1939. Tobias Lindberg

Läsbarhet och textsamspel: olika presstudier inom nordistiken. Henrik Rahm

Förminskad verklighet: DN och Metro: en jämförande innehållsanalys. Erik Ljung

Illustrerad Familj-Journal och Bildningsvännen ur läsarperspektiv. Greta Renborg

Pressarkivets vänförening och Pressarkivet. Lars Rumar

 

1999

Argsinta änkor och ilskna älgkor: några notiser. Gunilla Byrman

Medieprat om politik – ett olösligt dilemma? Eva Mårtensson

Nyhetstelegram från Norrland. Ann-Katrin Hatje

Emilie Rathou och hennes tidning Dalmasen/Svenska Medborgaren.
Brigitte Mral

Tidevarvet: plattform för ett vapenlöst uppror. Irene Andersson

Verkligheten i veckotidningen. Gullan Sköld

Press mot facket: den lokala pressens syn på facklig organisering. Per-Olof Andersson

Om konsten att berätta en nyhet. Inger Lindstedt

Journalistförbundet skriver jubileumsbok. Agneta Lindblom Hulthén

Grafiana: en presshistorisk årsbok. Lars Rumar

Johnny Flodman in memoriam. Lars Rumar

 

1998

”Att civilisera ett röfvarland”: den svenska pressens syn på svenska officerare i Persien 1911-1915. Mohammad Fazlhashemi

Radikal kvinnosyn i TV:s hem- och familjeprogram: Ingrid Samuelssons insatser åren runt 1960. Madeleine Kleberg

Utvecklingslinjer inom finlandssvensk dagspress: värn för ett frisinnat, liberalt arv. Lars-Folke Landgrén

Eterkrig och den fjärde fronten: radiopropaganda riktad till Sverige under 1940. Carl Strand

Segerstedt och Tingsten – två publicistiska profiler. Stig Hadenius

Lokalpressen och lokalhistorien i Eskilstuna. Bror-Erik Ohlsson

Svensk journalistik: perioder och problem. Göran Leth

Anders Jeurling: från Gotlands Allehanda till sekelskiftets tidningskung.
Örjan Romefors

Tryckfriheten, etiken och pengarna: om TU:s arbetssfär under 100 år. Folke Johansson

En bransch i förändring. Barbro Fischerström

Sensur og selvsensur i nordisk presse. Lars Rumar

 

1997

AT – störst i Avesta. Karl Erik Gustafsson

Samefolket – samernas röst i debatten. Lars Thomasson

Från glasplåt till ettor och nollor. Rolf Olson

Pressnämnden 1941-1944: en svensk papperstiger? Johan Franzon

En liten tidning och ett stort krig. Henrik Enander

Svensk antisemitisk press – exemplet Nationen 1925-41. Lena Berggren

”Vi ville ut och se allt -”: kvinnliga journalister på 30-talet. Kristina Lundgren

Etermediernas historia – efter lång väntan är det nu dags att skriva den. Jarl Torbacke

En svensk presshistoria. Sven Gerentz

Forskning om presshistoria i Estland: dåtid, nutid och framtid. Epp Lauk

Tidningspressen som objekt för historisk forskning: ett nordiskt seminarium 1996. Lars Rumar

Han skulle ha blivit präst men han blev journalist. Sören Larsson

 

1996

En ständigt aktuell frihetskämpe: Torgny Segerstedt. Kent Zetterberg

C.N. Carleson: en bortglömd socialdemokratisk tidningspionjär.Kaj Björk

Nycops arkiv: volymer att ösa ur. Gunilla Lundström

UD:s Pressbyrå och pressombud 1919-1926: svårstyrda aktörer i en variationsrik organisation. Åke Persson

Det nya journalistiska språket kring sekelskiftet 1900. Per Ledin

Lewi Pethrus: Sveriges förste radiopirat. Anders Olow

Ivar Ramström minns (Om invigningen av IBRA Radios sändningar från Tanger)

Clios kusin från landet: några tankar kring den presshistoriska forskningens centrum och periferi. Per-Olof Andersson

Inventering av dagspressens arkivsituation. Ann-Katrin Hatje

 

1995

Framgångar i prövningens tid. Sven Gerentz

Victor Vindes minnen: striden med LO om Stockholms-Tidningen hösten 1964

Från den franska avkoloniseringen till Vietnam: en utrikeskorrespondents minnesbilder. Svante Löfgren

Ett pennskaft blir piga: Ester Blenda Nordström och det moderna reportaget. Margareta Stål

Ewald Stomberg: en tidningsmakare av format.
Gunilla Lundström

Herbert Wärnlöf: journalist, tecknare, kåsör
. Ellinor Melander

Statsmakten knackar på hos redaktionerna: från Informationsstyrelsens rundresor i landet april-oktober 1940: en studie av Edvard Thermaenius’ reserapporter. Kent Zetterberg

”Besök i Neutralien”: det tyska pressbesöket i Sverige 1941. Per Schierbeck

 

1994

Lubbe Nordström och drömmen om Europa: tankar i de nya kommunikationernas tid. Martin Kylhammar

I dag franske ministern, i morgon madame Kollontay!: Karl Gerhard och hans första utrikespolitiska revy. Erik Norberg

Boerna i svensk sekelskiftespress. Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm

Lyssnargruppen: ett bortglömt radioprojekt. Karin Nordberg

”Berättelse om hur AB Radiotjänst kom till -”: utdrag ur Gustaf Reuterswärds minnesanteckningar. Red. av Ann-Katrin Hatje

Torsten Kreuger och hans tidningar: ur Anton Ermans minnesanteckningar. Red. av Kent Zetterberg

Hon trotsade konventionen:signaturen A. – Eva Brag.
Maria Erba-Odescalchi och Lotta Pilborg

Den glömde Waldeck: journalist, kåsör, tecknare och skald. Claes Collenberg

Den ännu mer glömda pressen: handikapprörelsens tidningar. Erik Ransemar

Presshistorisk årsbok 1984-1993: register över uppsatser och författare

 

1993

Övralid i världens mitt: Heidenstam och den nya kommunikationstekniken. Martin Kylhammar

Skandalen Henning Hamilton: ett fall för 1880-talets press. Torbjörn Nilsson

Med Växjö som utsiktspunkt: Gunnar Franzén i Smålandsposten 1906-1983. Jarl Torbacke

Kronblom i Norrtälje (Om Museum Kasper i Norrtälje). Ove Möller

Presspolitik som säkerhetspolitik: en studie i statsmakternas presspolitik under det andra världskriget.
Kent Zetterberg

Tyska påtryckningar på Radiotjänst 1940. Göran Elgemyr

Från Konsumentbladet till moderna VI. Peder Aléx

Partipressen: historia och framtid. Stig Hadenius och Lennart Weibull

Isaac Grünewald i svensk skämtpress 1908-1925. Lars Andersson

Anton Lindberger: pionjär i ekonomisk journalistik. Jan Magnus Fahlström

 

1992

Möte med svensk kungamördare (Om mordet på Gustav III i fransk press). Ingemar Oscarsson

Nils Hasselskog, Grönköpingsprosan och skämtpressens förnyelse.
Martin Kylhammar

Pressen på pressen (Om Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och tryckfriheten under andra världskriget). Angelica Andersson, Annika Bengtsson, Camilla Gullbert och Ingrid Linnarsson

PO försvarar tryckfriheten: pressföraktet är orättvist. Ove Möller.

Det allmänna tänkesättets brännpunkt: om synen på publicitet och publicister i Anmärkarne och Argus 1820-1822. Cecilia Rosengren

I begynnelsen var farbror Sven: kvinnoröster och kvinnoperspektiv i svensk radio 1925-1990. Karin Nordberg

”Ingenmansland i Europas mitt”: Tyskland och tyskarna speglade av den svenska pressen 1945-1949. Henrike Girmond

Kvinnorna och fackförbundspressen. Kristina Wallander

Seminarium om krigsnyheter och Gulfkriget. Kent Zetterberg

 

1991

Pressfotograferna: historieskrivare. Carl-Adam Nycop

Ett åttaårigt intermezzo (Om Morgontidningen i Göteborg 1932-1940). Lars Lagerstedt

Hjalmar Sandberg och det gamla Svenska Dagbladet. Karl Erik Gustafsson

Aftonbladets kulturarkiv öppnas snart för forskare.
Ove Möller

Från medborgarnämnd till ämbetsverk: radionämnden granskas. Olof Rydbeck

Pär Lagerkvist som tidningsman. Ingrid Schöier

Kullabygdens första tidning. Gunnar Jarring

Barntidningens historia. Sonja Svensson

Den tredje statsmakten: historiskt perspektiv och en journalistisk tradition i Dagens Nyheter. Göran Leth

En kritikers värnplikt: Margit Abenius och andra världskriget. Annette Arnell

En tidig tidningsanka (Om ursprunget till en dikt om Napoleon av Esaias Tegnér 1798). Lars Lundberg

Nyheten som inte nådde fram (Om den illegala informationsförmedlingen från Köpenhamn till Stockholm 1945). Gunnar Barke

Nils Melander: flitig och elegant tidningstecknare. Lars Lagerstedt

Presshistoriskt forskarsymposium i Riksarkivet den 8-9 november 1990. Kent Zetterberg

 

1990

Den 9 april 1940: en studie i nyhetsförmedling, hotbilder och presskommentarer. Kent Zetterberg

Illegala pressen väckte danskarna efter 9 april. Ove Möller

Tre krigskorrespondenter om Vinterkriget (Om Sven Aurén, Astrid Ljungström och Bernhard Valéry). Göran Elgemyr

Carl XIV Johan och indragningsmakten. Stig Boberg

Stockholms-Tidningen och bulvanaffärerna (Om den finländske tidningsmannen Axel Lilles svenska tidningsaffärer). Kerstin Kåll

Axel Johansson och politiken i UNT.
Lennart Hirschfeldt

Från Tingsten till Jutterström: plock ur Dagens Nyheter 1946-1989. Bengt Nordell

En historisk luftfärd (Om zeppelinaren Bodensee den 9/10 1919 i SvD). Lars Lagerstedt

”Leve det fria Baskien”: ett minne från TV-festivalen i Prag 1973. Lennart Ehrenborg

Presens: en radikal tidning i SvD. Claes Cassel

Amerikaniseringen av Dagens Nyheter. Göran Leth

 

1989

Revolutionsnyheterna i Stockholms Posten. Ove Möller

C.C. Gjörwell och Allmänna Tidningar. Kent Zetterberg

Tidningsflyget en epok i svensk flygtrafik. Carl-Adam Nycop

Den svenska pressens historia? Ja, nu måste den skrivas! Per Rydén

Bobrikov och pressen. Kerstin Kåll

Pionjären Hjalmar Bratt skapade första bildtidningen(Om Hvar 8 Dag). Ove Möller

Carl Gustaf Tengwall pionjär i dagspressen. Gunilla Lundström

Radion och krigsutbrottet 1939. Göran Elgemyr

Ett misslyckat försök till en tidningstrust(Om Skandinaviska Tryckeriaktiebolaget på 1890-talet). Birgit Petersson

En livskraftig 150-åring (Om Östgöta Correspondenten). Dag Wallén

Signaturernas raseri. Lars Lagerstedt

Presshistoria i praktiken:Svenska Dagbladets tre vändpunkter (Om kurs i SvD-kunskap). Elisabeth Sandlund

Europeiska radiounionen föddes ur kaos och dramatik(Om det europeiska radiosamarbetet 1947-1950). Henrik Hahr

Sven Jansson in memoriam.
Kent Zetterberg

 

1988

Wallenberg som tidningsmakare. Torbjörn Nilsson

Från Presskonsortiet till UD:s Pressbyrå. Kent Zetterberg

Presshistorisk bordsvisa(Om Politiska klubben i Göteborg). Sven Åhman

Från kaos i etern till europeisk samordning (Om det europeiska radiosamarbetet 1922-1946). Henrik Hahr

Signaturernas uttåg. Ove Möller

När Varbergsposten var i storpolitiskt oväder.
Svante Kindberg

Hwitsippan: en tidning för 1800-talets barn. Bertil Heddelin

Pressen på teatern. Curt Isaksson

Från kabeltelegraf till mikrofilm. Ann-Katrin Hatje

Unionsstriden og Wienerpressen. Gunnar Christie Wasberg

Hjalmar Eneroth: en mångsidig konstnär. Kent Zetterberg

Gunnar Helén i backspegeln: intervjuad av Sigvard Hammar vid Pressarkivets vänners årsmöte 14 maj 1987

 

1987

Mordet som presshistoria (Om mordet på statsminister Olof Palme). Red. av Ove Möller

Bonniers och pressen under 150 år. Staffan Sundin

Vårt behov av definition:reportage – vad är det? Lars J. Hultén

Pounsch, Kurre och Skallran några göteborgska skämttidningar. Peter Sundborg

När Kurt Samuelsson ”svek” Herbert Tingsten. Jan Magnus Fahlström

En svensk journalistbragd under andra världskriget (Om Uddevalla-journalisten Per Perslows nyhetsförmedling om förhållandena i Norge). Jarl Torbacke, Elisabeth Sandlund och Göran Elgemyr

Tidningen som sportarrangör, socialhjälp och folkbildare. Claes Collenberg

Ivar Lo-Johansson och reportaget. Margareta Wersäll

Nyhetsbyråerna i Ryssland:en kamp mellan journalistik och statsmakt. Terhi Rantanen

 

1986

Historiskt perspektiv på sporten i spalterna. Carl-Adam Nycop

Håll rågången öppen mellan sant och osant. Knut Petersson
”För nordiska lyssnare”: radionyheter på danska, norska och finska i andra världskrigets slutskede. Göran Elgemyr

Styr journalisterna eller dolda makthavare våra massmedier? Åke Olsson

Göteborgsjournalisten som gjorde rubrikrevolution (Om August Åhman). Sven Åhman.

Minareten: ett lokalt boulevardblad i Göteborg. Lars-Åke Engblom.

Gabriel Jönsson i SvD: 588 bidrag, 36 olika signaturer. Lars Lagerstedt.

Ivar Starkenberg: arbetarrörelsens tecknare. Ann-Katrin Hatje

Nyhetsbyråimperialism i arbete:tysk infiltration i svensk landsortspress under första världskriget. Jarl Torbacke.

 

1985

Jimmie: en skeppshund. Alf Martin.

Ett tidningsäventyr för 100 år sedan (Om Social-Demokraten och Hjalmar Branting och August Palm som tidningsmän). Nils-Olof Franzén.

Strindbergs fem misslyckade försök som journalist. Kent Zetterberg.

Gråkappan som skulle bli röd: redaktionsdirektören Retzius och hans medarbetare (Om Aftonbladet på 1880-talet). Karl-Hugo Wirén.

Samtidens kände och nutidens okände tidningstecknare (Om Edvard Forsström). Ann-Katrin Hatje.

Galjonsfigurer eller lik i lasten? Ivar Andersons förhållande till Fredrik Böök och Gustav Cassel. Elisabeth Sandlund.

”Redaktören var en satans karl –”:om Hjalmar Söderberg och journalistiken. Bure Holmbäck.

 

1984

Sveriges Pressarkiv: tidningarnas minne. Ann-Katrin Hatje.

Ett tidningshus och dess huvudredaktör. (Om Torgny Segerstedt och Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning). Lars Lagerstedt.

Tidningsläsning och nya medier. Lennart Weibull.

Litteratursociologi: en presentation. Lars Furuland.

”Skall rundradion få parasitera på pressen eller ej?”: relationerna mellan pressen, TT och ljudradion 1922-1970. Göran Elgemyr.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *