Övriga publikationer

Den Svenska Pressens Historia
Den svenska pressens historia har utkommit med det femte och sista bandet. Bakom verket ligger ett långt förberedelsearbete, där Svensk Presshistorisk Förening inledningsvis genom sin dåvarande ordförande Sven Gerentz spelade en mycket aktiv roll.

Band I handlar om tiden före 1830. Författare är Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson och Jarl Torbacke.

Band II omfattar åren 1830-1897. Författare är Dag Nordmark, Erik Johannesson och Birgit Petersson.

Band III behandlar perioden 1897-1945. Författare är Gunilla Lundström, Per Rydén och Elisabeth Sandlund.

Band IV handlar om tiden efter 1945. Författare är Lars-Åke Engblom, Sverker Jonsson och Karl Erik Gustafsson.

Band V utgörs av person-, sak- och tidningsregister till bokverket i dess helhet.

A History of the Press in Sweden. Författare är Karl Erik Gustafsson och Per Rydén.              Här finns boken som PDF: A history of the Press in Sweden

Övriga publikationer
Genom Nordicom i Göteborg utges Tidningar för alla. Den finländska pressens historia. Det är en svenskspråkig sammanfattning av ett stort forskningsprojekt om pressens historia i Finland som avslutades för ett par år sedan. Bokens författare är professorerna Päiviö Tommila och Raimo Salokangas, två mycket välrenommerade forskare i Finland. Svensk Presshistorisk Förening har ekonomiskt bidragit till utgivningen och medlemmar kan kostnadsfritt förvärva boken.

Den olydige docenten är titeln på ett kapitel ur Björn Lindgrens berättelse om Gunnar Ollén och hans första tid som chef för radion i Malmö 1950-1959 som vi publicerade här på vår hemsidan tidigt 2014. Här bland övriga publikationer hoppas vi att den är lätt att återfinna för intresserade läsare:  Den-olydige-docenten

 

Mediemuseer i Sverige Mediemuseer i Sverige

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *