Kärlek genom historien

Kärlek har varit ett diskussionsämne genom hela historien, och olika kulturer och samhällen har sina egna unika perspektiv på frågan. I det antika Grekland sågs kärleken till exempel ofta som en fysisk och andlig förening mellan två människor, medan den i det medeltida Europa mer allmänt sågs som en rent fysisk attraktion. Behöver du hjälpmedel för sexet? Kolla då in Taboo. I dag anses kärlek i allmänhet vara en djup känsla av tillgivenhet och samhörighet med en annan person.

Genom historien har det funnits många olika tolkningar av vad kärlek egentligen är. För vissa är det helt enkelt en stark känsla eller emotion, medan andra anser att det är en intensiv fysisk och/eller andlig förbindelse. Oavsett vad människor anser att kärlek är är en sak säker: den har alltid varit en viktig del av den mänskliga existensen.

Olika kulturer har sina egna unika traditioner och sedvänjor kring kärlek och äktenskap. I många fall har dessa traditioner förts vidare genom generationer i hundratals eller till och med tusentals år. I andra kulturer, till exempel i vissa delar av Afrika och Asien, är arrangerade äktenskap fortfarande vanliga.

Vad finns det för olika typer av kärlek?

De gamla grekerna hade sju ord för kärlek som motsvarade olika typer av kärlek. Dessa var: agape (osjälvisk kärlek), eros (sexuell passion), philia (vänskap), storge (familjär tillgivenhet), pristis (kärlek till dygden), mania (tvångsmässig kärlek) och philautia (egenkärlek).

Olika kulturer har ofta olika idéer om kärlek. I vissa kulturer ses kärlek som en rent fysisk och sexuell attraktion, medan den i andra kulturer mer allmänt ses som en djup känslomässig och andlig förbindelse.

Hur har idén om kärlek förändrats över tid?

Begreppet kärlek har förändrats avsevärt genom tiderna. Förr i tiden sågs kärlek ofta som en fysisk och andlig förening mellan två människor. I dag anses kärlek i allmänhet vara en djup tillgivenhet och ett band till en annan person.

Oavsett vilka individuella uppfattningar människor har om kärlek står det klart att denna känsla har spelat en viktig roll i människors liv över hela världen genom historien.