2020 – När världen förändrades

I världen händer det mycket, varje år händer det ofta något nytt. Det kan antingen vara något spännande, roligt och/eller en katastrof. År 2020 bröt en pandemi ut i hela världen, coronapandemin, och det är en mycket stor händelse. Än idag kämpar samhället med denna förödande pandemi, inte minst sjukvården. Coronapandemin har berört många och samhället kämpar för att få bukt med detta virus, som satt världen på paus under en period. Viruset spred sig i rasande fart världen över och har dessvärre tagit många liv. Trots detta har man forskat fram ett vaccin på väldigt kort tid, och har därmed goda chanser att få bukt på coronaviruset. Det har inte varit lätt för någon, och människor har fått anpassa sig en hel del under denna period. Det finns ingen tydlig prognos på hur länge detta kommer pågå, men man försöker få ner antalet dödsfall, samt sätta upp en del restriktioner för att man inte ska belasta sjukvården mer än nödvändigt.

Vissa länder införde karantän på grund av coronapandemin

I vissa länder tvingades människor att sitta i karantän och gör det än idag, just för att viruset inte ska spridas. Hela världen har påverkats av pandemin, men alla länder har agerat på olika sätt. På både gott och ont eftersom ländernas ekonomi också påverkats kraftigt i och med detta. Samtidigt kan det ha underlättat en del för sjukvården samt sjukvårdspersonalen när människor suttit i karantän, då viruset inte kunnat sprida sig på samma sätt. Coronapandemin har verkligen satt skräck i världen och det är den största pandemin sedan smittkopporna, som utrotades på 80-talet. Man kämpar fortfarande mot coronapandemin som nämnts ovan, men det finns hopp om att även denna pandemi ska utrotas.

Andra intressanta händelser under 2020

Förutom coronapandemin hände en del annat år 2020, som till exempel att barnkonventionen i Sverige blev en lag. I två år har man kämpat för att barnkonventionen ska bli en lag och i januari 2020 trädde alltså lagen i kraft. Barnkonventionen innebär att alla barn ska sättas i första rummet och att barnen ska få en bra uppväxt. Om ett barn är utsatt ska man alltså med denna lag kunna ge barnet ett starkare och mer rättsligt skydd. Det innebär att Sveriges domstolar och myndigheter får en större skyldighet att se till att barnet får alla de rättigheter som vem som helst, samt att barnet sätts i fokus.

Storbritannien lämnar EU

I fyra år, det vill säga sedan 2016, har majoriteten av väljarna röstat på att Storbritannien ska lämna EU. År 2020 lämnade alltså Storbritannien EU. Det kommer givetvis med konsekvenser, framför allt för företag som handlar med Storbritannien. Men även för EU-medborgare som är bosatta där, samt för britter som är bosatta i ett EU-land. Det kan bli svårare att resa både in och ut i Storbritannien. Dessutom kan det krävas mer tid, samt mer administration om man exempelvis reser med ett djur till och från Storbritannien. För företag som handlar med Storbritannien kan det komma att kosta mer, samt att de kan få det svårare med eventuella tullar och så vidare.