2022 – När framtiden känns oklar

Vi svenskar är bra på att planera våra liv. Kanske beror det på alla de möjligheter som vi har. Vårt samhälle erbjuder oss nämligen möjligheten till att studera gratis. Vi kan också få hjälp med att starta företag alternativt hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden. Många vill därför förverkliga deras drömmar. När världen känns osäker har vi däremot inte lika stora möjligheter till att göra detta.

Världen är osäker på grund av den pandemi som drabbade oss i början av 2020. Den gjorde oss alla till hemmasittare och många människor lever fortfarande med konsekvenserna av detta. Man kan dock fråga sig vad som är värst, att leva ett tråkigt liv för stunden eller att inte kunna planera sitt liv?

Många skulle nog säga att den sistnämnda faktorn är mest allvarlig. Vi gillar nämligen att kunna planera våra liv. Det är dessa drömmar som gör att vi orkar jobba hårt. Om man saknar mål så är det väldigt tungt att gå till jobbet. Tyvärr tenderar vi också att spendera våra pengar på saker som vi inte behöver när vi har tråkigt. Man skulle därför kunna säga att hela livet blir påverkat på ett negativt sätt.

Men är all konsumtion dålig? Nej, när vi lever som hemmasittare måste man börja prioritera annorlunda. Du kan exempelvis spendera pengar på dina nära och kära.  Ett bra exempel är presenter. StuffStore har brett utbud av presenter. Alla människor gillar att få något fint, det ligger i vår natur.

Tyvärr fortsätter många människor att endast prioritera dem själva, trots att pandemin borde ha gett utrymme för eftertanke. Många människor har köpt fastigheter och husdjur. Det kanske inte är något fel med detta. Problemet är att många har gjort kortsiktig konsumtion av saker som man endast bör köpa efter en rejäl funderare.

När världen blir mer förutsägbar

Världen kommer sannolikt bli mer förutsägbar igen. Det kommer nog inte hända idag eller imorgon, men inom en relativt snar framtid. Förhoppningsvis kommer de allra flesta ha planerat för detta. Du måste exempelvis ha pengar för att kunna resa igen eller för att ta del av de nöjen som finns på hemmaplan.

Om du i stället har skuldsatt dig under pandemin kommer dina möjligheter givetvis att bli begränsade. Detta kan i sin tur leda till att dina konsekvenser av pandemin kommer fortsätta mycket längre än nödvändigt. Det gäller att ha is i magen även under svåra tider.