2023 – året när de svenska energientreprenörerna får betalt

Som företagare vill man alltid ha resultat så snabbt som möjligt. Samtidigt är många entreprenörer medvetna om att det tar tid att lyckas. Du måste arbeta hårt under flera års tid. Ibland kan man dock få hjälp av samhällsutvecklingen. Detta gäller inte minst för dig som är aktiv inom energibranschen.

Nåväl, vi syftar kanske inte på alla företag inom energibranschen. Kraftverk kommer exempelvis inte få det särskilt enkelt i framtiden. Anledningen till detta är miljörörelsen som till varje pris vill lyfta förnybar energi. Denna rörelse har också fått politikerna med sig. Denna fråga är nämligen ständigt på dagordningen i riksdagshuset.

Som entreprenör inom denna bransch får du med andra ord rätt mycket draghjälp. Tänk på om du skulle försöka sälja solceller för 40 år sedan. Det hade säkert varit möjligt om du arbetade tillräckligt hårt. Samtidigt är det nog ingen överdrift att påstå att du skulle få jobba i motvind. Medborgarna i detta land var nästan inte ens medvetna om förnybar energi under denna tidsepok. Lägg därtill att man inte under några omständigheter ville betala mer för el.

Idag kan du köpa ett Solcellspaket hos GreenMatch för en relativt liten summa pengar. Utbudet på marknaden har nämligen lett till att priserna har pressats ned. Lägg därtill att teknologin har gått framåt. Låt oss återgå till exemplet tidigare. Svenskarna var knappt medvetna om förnybar energi för 40 år sedan. Tänk då på om du skulle behöva introducera solenergi som ett alternativ.

Många människor skulle nog avfärda dig rätt snabbt. Sverige har som bekant inte särskilt många soltimmar utslaget på ett år. Teknologin kan dock hjälpa oss med att ta vara på den soltid som vi får. I många fall är detta tillräckligt.                                          

Miljön kostar inte bara pengar

Ibland hävdar företrädare för näringslivet att det är för kostsamt att ställa om till förnybar energi. Det är sant att det kommer tillkomma kostnader. Men frågan är vad det kan leda till på lång sikt? Vi måste vara medvetna om att Sverige redan ligger i framkant vad gäller forskning inom förnybar energi.

Ny teknologi och annat kommer på sikt leda till att andra länder kommer vara redo att betala för våra tjänster. Många entreprenörer kommer därför kunna tjäna pengar på denna omställning. Vi har redan skrivit om en aktör som har förstått detta, och som erbjuder solenergi till konkurrenskraftiga priser.

Det finns möjligheter för mer än en aktör, speciellt för de som kan tänka sig en internationell expansion. Krasst sett kan man också säga att svenska företagare har ett gott rykte i Europa och i vissa andra delar av världen. Barriärerna för att göra affärer är därför inte stora, speciellt inte inom EU där vi kan bedriva handel med andra länder utan att förhindras av tullar o.s.v.

Men vem ska egentligen betala för alla nya stora energiprojekt? Svaret på denna fråga finns nog både i den offentliga- och privata sektorn. Den offentliga sektorn kommer givetvis behöva investera i större projekt som kan hjälpa en stor del av befolkningen. Ett exempel är alla kommunala bolag som i dagsläget erbjuder energi genom bland annat kraftverk.

En annan del av ansvaret ligger hos privata aktörer. Som vi precis har nämnt handlar det inte bara om engångsinvesteringar. Denna investering kan nämligen leda till affärer med andra länder. Tänk när en industri i en annan del av världen behöver ställa om till förnybar energi. Om det redan finns en liknande svensk industri som redan gjort samma omställning kommer de förmodligen vända sig hit för att få tips och råd.

Framtiden

Vi kan nog vara överens om att den förnybara energin är här för att stanna. Frågan är dock om de mest konservativa svenskarna kommer hinna inse att det både går att tjäna pengar och rädda miljön? En del människor vill hålla kvar vid de gamla energikällorna, även om det kommer bli omöjligt att sälja el från kraftverk i framtiden.

Det kanske kommer bli ett förbud. I vilket fall kan vi konstatera att skatterna för detta kommer att vara höga. Frågan om miljön och dess framtid är som sagt ständigt på politikernas dagordning. Det vore därför konstigt om det inte skulle ske stora förändringar inom detta område. De största förändringarna kommer sannolikt ske i de sektorer som behöver energi för att bedriva deras verksamhet.