Finns det försäkringar för frilansjournalister?

En frilansjournalist kan behöva flera olika försäkringar. Yrket kan både vara farligt och innebära varierande inkomster. Man skulle kunna säga att de flesta människorna vill ha ett grundskydd. Detta grundskydd ska ge någon form av monetär ersättning vid arbetslöshet. Många människor som har en anställning behöver dock inte tänka på att vara skyddade på arbetsplatsen. Det sköter nämligen deras arbetsgivare.

En frilansjournalist behöver dock ordna med egen försäkring. Många frilansjournalister arbetar på farliga platser runt om i världen. Andra arbetar i farliga miljöer på hemmaplan. Ibland glömmer dessa människor att de ofta står utan skydd om något skulle hända. Om du exempelvis befinner dig utomlands och måste uppsöka sjukvård måste du ha en försäkring. Det går säkert att få vård utan en försäkring. I dessa fall brukar det dock bli dyrt.

Hemförsäkringen brukar räcka när du är utomlands. Det finns dock begränsningar i villkoren. En sådan begränsning är tiden du kan vara borta. Den bortre gränsen brukar vara 45 dagar. Om du befinner dig utomlands under en längre period slutar försäkringen att gälla efter denna period. En person som arbetar utomlands kommer många gånger vara borta längre än 45 dagar. Detta innebär att man måste ordna en annan försäkring som täcker denna period.

Som du säkert förstår finns det mycket att tänka på. Det är lätt hänt att man blir förvirrad av olika villkor och vad som egentligen gäller. Försäkringsguiden kan ge dig mer information. Du kan dessutom läsa på om olika försäkringsbolag och deras erbjudanden. Många bolag erbjuder förmånliga priser för nya kunder. Dessa priser brukar dock höjas efter att man har varit kund ett år. Det kan därför vara en bra idé att läsa villkoren en extra gång innan du skriver på ett avtal.

Låt oss fortsätta artikeln med att prata om inkomstförsäkringar.

Inkomstförsäkring

Som frilansjournalist får man också dras med oregelbundna inkomster. Det finns säkert ett fåtal journalister med regelbundna inkomster. Majoriteten vill dock känna någon form av säkerhet även när uppdragen är få.

Yrkesgruppen klassificeras som egenföretagare. Sverige har en lång historia av rätt konstiga regler och lagar mot egenföretagare. Skyddet för arbetstagare har historiskt sett varit stort. Man kan nästan hävda att det motsatta förhållandet gäller för egenföretagare.

Det går dock att försäkra en basinkomst. Vi vill återigen ta tillfället i akt att hänvisa till den hemsida som vi länkade till tidigare. Där kan du få mer information. Kortfattat kan man dock säga att inkomstersättningen inte är lika stor som för anställda.

Ur ett annat perspektiv kan man dock säga att inkomstförsäkringen kommer med andra fördelar. En del fackförbund erbjuder exempelvis juridisk hjälp till sina medlemmar. Detta är en viktig tjänst för nästan alla företagare. Vad gör man egentligen när man inte får betalt och när kunden inte vill betala?

Situationen kommer sällan lösa sig utan åtgärder. I dessa fall kan det vara bra att kunna ta in juridisk rådgivning.

Det finns också andra fördelar. Som medlem i ett fackförbund får du generellt sett tillgång till ett stort nätverk av andra företagare, vilket också inkluderar journalister. Att kunna bolla idéer med någon kan vara guldvärt, speciellt för en person som inte har någon tidigare erfarenhet av att vara egenföretagare.

Men vad skiljer egentligen fackförbundens inkomstförsäkring från den klassiska a-kassan? A-kassan erbjuder endast ersättning till den som blir arbetslös. Fackförbunden kan höja denna ersättning genom deras inkomstförsäkring. Fackförbunden kan dessutom hjälpa dig med saker och ting som inte berör din inkomst.

Vi har listat några av dessa saker under denna rubrik. Det kan exempelvis handla om juridisk rådgivning och stöd.                                           

 

Sammanfattning

Det finns flera olika försäkringar att välja mellan. Du kan välja att stå helt utan försäkring. Detta är dock en dålig idé. Du behöver i regel bara betala några hundralappar per månad för att få ett grundläggande skydd.

Sen kan man givetvis diskutera om inte inkomstersättningen borde vara högre för egenföretagare. Detta är dock en fråga för politikerna. Man kan krasst sett säga att villkoren har förbättrats för egenföretagare under de senaste 20 åren.

Det finns dock fortfarande saker att göra. Denna artikel har behandlat ett par av dessa förbättringsområden. Om du är fortsatt intresserad av detta kan du läsa på om den svenska arbetarrörelsen, och vad anställda fick göra för att kunna få bättre villkor. Det var en lång resa som fortfarande pågår