CBD och dess historia

I den här artikeln kommer du få lära dig mer om CBD och dess historia. Du hittar även CBD tillskott från Hemply idag.

Hur användes hemp historiskt?

Cannabis och hampa har använts i tusentals år för att tillverka kläder, rep, mattor och andra användbara föremål. Hampa var till och med en av de första växterna som kunde spinnas till användbara fibrer omkring 10 000 f.Kr.

Det var dock inte förrän på senare tid som CBD upptäcktes och blev känt som ett potentiellt läkemedel. Är du nyfiken på att testa CBD hittar du flera CBD produkter från Hemply Balance.

CBDs historia

På 1930-talet intresserade sig en journalist vid namn Robert House för cannabis och dess möjliga terapeutiska fördelar. År 1938 publicerade han en bok med titeln The placebo effect in medicine . I den framhöll han vikten av placeboeffekter och hur dessa kunde användas för att öka patienternas förtroende. Han noterade också att det kan få patienter att känna sig bättre när de tar läkemedel även om det inte sker någon faktisk förbättring av deras tillstånd. 

Cannabis förbjöds helt och hållet 1937 tillsammans med all hampaproduktion för icke-medicinska ändamål. Trots detta fortsatte den vetenskapliga forskningen om cannabis. År 1940 utförde William Woodward och Raymond Cushing en rad studier vid University of Virginia . De testade effekterna av mer än 1 000 hampaföreningar för att avgöra om de hade något terapeutiskt värde. Testerna visade att vissa ämnen kunde ha en lugnande eller sedativ effekt på nervsystemet.

Hur och när upptäcktes CBD?

År 1965 upptäckte dr Raphael Mechoulam THC genom att undersöka dess egenskaper i ett laboratorium. Han kunde isolera CBD från marijuana fyra år senare i ett annat laboratorium. Samtidigt som han fick fram denna förening hittade han också en annan förening som heter tetrahydrocannabinolsyra A (THCA-A) , som har identifierats som en antiepileptiker. Man tror också att den skulle kunna ha egenskaper mot cancer, med tanke på dess verkan mot lymfoblaster i mjälte och lillhjärnan hos möss i en studie från 2014 vid University of South Carolina. Vi ska nu gå tillbaka till CBD och dess historia.

År 1971 gjordes THC olagligt i USA enligt Controlled Substances Act . Vid denna tidpunkt var cannabis redan olagligt och hampaproduktion hade varit förbjuden i trettio år! Den vetenskapliga forskningen om CBD fortsatte dock även om det inte kunde produceras lagligt som sådant eftersom ren THC kan användas som läkemedel.

Dr Mechoulam samarbetade med professor Yehiel Gaoni vid Hebreiska universitetet för att syntetisera rent CBD från marijuana som erhållits direkt från polisen i hopp om att det skulle göra det möjligt för dem att genomföra fler studier om dess effekter. Genom att testa denna förening upptäckte de att den inte hade några psykotropa biverkningar och att CBD var säkert för mänsklig konsumtion. De kunde även isolera en annan cannabinoid som kallas cannabidiolsyra (CBDA) . Denna förening anses också ha terapeutiska egenskaper.