Snart öppnar Riksarkivet efter renoveringen

Redan lördagen den 29 oktober bjuder Riksarkivet in till öppet hus för alla som är nyfikna på de nyrenoverade lokalerna i Marieberg.
Program under lördagen 29 oktober kl 10-14
Kl. 12. Föreläsning: Från skyskrapa vid Karlaplan till atombombssäker bunker i Marieberg. Från de storslagna planerna för Riksarkivet under första halvan av 1900-talet till dagens kulturminnesmärkta byggnad. Föreläsning om Riksarkivet Mariebergs historia av sektionschef docent Marie Lennersand.

Premiärvisning av ”Huru länge skall dessa otäcka tidningar få fortsätta?” – En utställning om tryckfrihet.

Kl. 11 och 13 visningar av arkivhandlingar.

Forskarsalen är öppen kl. 10-14. Framtagning av arkivhandlingar och böcker från biblioteket till kl. 13. Vill du att det ska finnas arkivhandlingar framtagna när du kommer går det bra att förbeställa via mail forskarexpeditionen.mar@riksarkivet.se
Svenskt biografiskt lexikon, SAVE, Svenskt diplomatarium och Det medeltida Sverige visar senaste nytt från sin verksamhet och dokument ur arkiven.
På tisdag den 1 november öppnar Riksarkivet som vanligt igen.

Presshistoria och yttrandefrihet på söndag i Kristianstad

Söndagen den 16 oktober är presshistoriska föreningen medarrangör till ett seminarium tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket.
Programmet startar på Regionmuseet kl 13.00 och avslutas kl 17.00 på Stadsbiblioteket.
Elisabeth Sandlund håller ett föredrag om Kristianstadspressen och några av dess profiler, med särskilt tonvikt på Emanuel Björck, chefredaktör för Kristianstads Läns Tidning, riksdagsledamot (H) och efter sin död en av föreningens största välgörare.
Skånemedias kulturredaktör Sune Johannesson talar om betydelsen om den lokala tidningens kultursidor, Roland Persson föreläser om Gustaf Hellströms tid som ordförande i svenska PEN och Tina Thunander, SVT, berättar om hur det är att vara utrikeskorrespondent i dag. På programmet står dessutom en stadsvandring i litterära miljöer.

De svenska historiedagarna och presshistoria

Förra helgen hölls De svenska historiedagarna i Karlskrona. Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom från Svensk presshistorisk förening fanns bland föredragshållarna. Ingemar Lönnbom har skrivit en läsvärd rapport om dagarna och om presshistoria i Karlskrona på sin blogg.
Så här skrev han:
”Ytterligare ett föredrag med lokalt intresse hölls av Kristina Lundgren, docent i journalistik och aktiv i Svensk presshistorisk förening. Det handlade om “Carlscronas Wekoblad” som den första stavningen lydde. Åhörarna fick bland annat veta att den var en av de första lokala nyhetstidningarna i landet och att den under långa tider drevs av kvinnor, änkor till uppenbarligen mindre livskraftiga bok- och tidningstryckare i örlogsstaden. Intressant var också att Kristina Lundgren tyckte sig kunna se att pressfriheten 1766 inte fick någon stor inverkan på innehållet i tidningen. Karlskrona Veckoblad som grundades redan 1754 bytte så småningom namn till Karlskrona-Tidningen och upphörde 1935.”
Läs hela texten om De svenska historiedagarna på bloggen – lonnbom.se

Aktiviteter hösten 2016

I dagarna ska föreningens tredje medlemsbrev vara på väg per post till alla medlemmar.
Där berättar vi om vad som händer i föreningens regi i höst:
Nu närmast Bokmässan (22-25 sept) som vi berättat i om en notis nyligen – vi (dvs Birgitta Ney, Kristina Lundgren, Lars-Åke Engblom och Åke Pettersson) turas om att finnas i vår monter -B07:80. Kom och besök oss!
I oktober deltar Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom på De svenska historiedagarna i Karlskrona – den 1 oktober kl 11.15 talar de om Karlskrona Weckoblad och andra tidningar som startade vid tillkomsten av TF 1766. Den 16 oktober arrangeras ett seminarium om Presshistoria och yttrandefrihet i Kristianstad av Gustaf Hellström-sällskapet i samarbete med Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket. Elisabeth Sandlund håller ett föredrag om Kristianstadspressen och särskilt om Emanuel Björck.
Den 30 november arrangerar vi seminariet ”Fackets tidningar” i Stockholm – mer information om det seminariet kommer här när det närmar sig.
Vid senaste stryrelsemötet beslutades att Torbjörn von Krogh blir redaktör för Presshistorisk årsbok efter Birgitta Ney. Han tillträder under våren för att ta sig an den årsbok som utkommer våren 2018.
Om du inte är medlem och därmed får brevet skickat hem till dig kan du läsa det under rubriken Publicerat och klicka på Nyhetsbrev.

Presshistoria på Bokmässan 22-25 september

I år delar Presshistoriska föreningen monter (B07:80) med Gustaf Hellström Sällskapet. Vi finns som tidigare på De litterära sällskapens område. Välkommen att besöka vår monter!

På De litterära sällskapens scen förekommer också presshistoriskt intressanta föredrag:
Torsdag
14.30 Gustaf Hellström, som ordförande för Svenska PEN – Roland Persson
15.30 Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator – Birgitta Ney
Fredag
12.00 Sveriges och världens första tryckfrihetsförordning 250 år – Jonas Nordin
13.30 Innanförskap, utanförskap hos Alf Henriksson – Birgit Carlstén
16.00 Den kontroversielle Moberg och Haijbyaffären – Anna-Karin Carlstoft Bramell
Lördag
10.00 Götheborgske Spionen – ett barn av tryckfriheten – Lars-Åke Engblom
11.30 Engelska suffragetter i Gustaf Hellströms ”Kärlek och politik” – Jane Ekstam
16.00 Alf Henriksson – kunskapens stormästare – Gil Dahlström
Söndag
10.30 Tsarens hemorrojder och andra skäl att indra Aftonbladet – Ami Lönnroth & Olof Holm

Presshistoria och yttrandefrihet, Kristianstad, 16 oktober

I samarbete med Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket anordnar Gustaf Hellström-sällskapet en konferens i Kristianstad kring presshistoria och yttrandefrihet.

Tid: Söndagen den 16 oktober kl 13–17
Plats: Regionmuseet 13–15, Stadsbiblioteket 15–17

Program

Regionmuseet
– Kristianstads presshistoria och en och annan av dess profiler – Elisabeth Sandlund, Svensk
Presshistorisk Förening
– Kultursidan – en viktig röst i nuet. Skånemedias kulturredaktör Sune Johannesson om den
lokala tidningens kultursidas betydelse för den aktuella debatten och litteraturen
– En litterär vandring genom Kristianstads centrum och dess Gustaf Hellström-miljöer, som för
oss till stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
– Förfriskningar
– Gustaf Hellströms ordförandetid i svenska PEN – Roland Persson, Gustaf Hellström-sällskapet
– Utrikeskorrespondent idag – Tina Thunander, SVT
– Avslutning cirka 17.00

Allmänheten är välkommen
Fri entré

Arr: Gustaf Hellström-sällskapet, Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd samt Kristianstads stadsbibliotek

Tom Alandh och Guy Talese i Situation Sthlm

Den som läser tryckta medier finner ideligen intressanta texter, också för oss med (press)historiskt intresse – som i julinumret av Situation Sthlm.
Där finns t ex god läsning i form av Ulf Stolts långa artikel om och med Tom Alandh. Det är tv-historia som berättas där och Tom Alandhs många kommentarer om vad som krävs i yrket – kraft att bära utrustning, kaffelängder och div andra guldkorn. Och tankar om dokumentärfilmandets utveckling: ”I dokumentärfilm har det blivit vanligt att man klipper bort alla frågor. Folk ska vara självgående. Det är förfärligt”, konstaterar Alandh.
Nästa film av honom visas i SvT 1 den 25 augusti kl 21.00.
Längre in i tidningen skriver Ulf Stolt om en annan intressant journalist och författare med många år i yrket: Guy Talese. ”För varje journalist, såväl blivande som redan verksamma, borde det vara självklart att lyssna på exempelvis Dan Rathers intervju med Guy Talese där han berättar om sitt sätt arbeta”, skriver han. Här är länktips för den som vill läsa mer: randomhouse.com/kvpa/talese

Ny sommarläsning – om Rosén och VK

Rosénboken

På sidan Nyfiken Grå (www.nyfikengra.se) läste jag i helgen följande berättelse om en ny bok om Gustav Rosén. Det är Ingrid Lindgren som skriver och denna midsommarnyhet kan nog bjuda intressant presshistorisk sommarläsning:
”Han var chefredaktör för Västerbottens-Kuriren, och som ansvarig utgivare fälldes han i ett tryckfrihetsmål – där juryn i princip var hans politiska motståndare. Som straff fick han sitta tre månader i Umeå kronohäkte. Något som var nästan lika ovanligt på den tiden som i dag. Uppenbarligen tyckte västerbottningarna att det var en orättvis dom. När han kom ut från fängelset på midsommardagens morgon 1916 togs han emot av runt 3 000 personer, nästan lika många som de 4 000 som på den tiden bodde i Umeå…
Gustav Rosén var en stridbar man – som jag själv aldrig träffat, han dog 1942. Men han hann med mycket i sitt liv. Inte minst satte han Norrland på kartan inom de mest vitt skilda områden.
Nu har Susanna Rosén, en av mina systrar, och jag själv skrivit en bok (Beijbom Books/bokus) om honom med hjälp av unikt arkivmaterial från Västerbottens-Kuriren och Folkrörelsearkivet i Umeå.”
Två systrar om sin morfar Gustav Rosén med undertiteln
Tidningsman * Riksdagsman * Statsråd * Landshövding *Odlare.