Mer sommarläsning – om tryckfriheten

Här nedan finns en länk till artikeln Arg man kämpade för tryckfrihet
ur Göteborgs universitet tidning, GU-journalen.
Så här börjar den:
Han var ung, arg och så bråkig att Linné uppkallade en brännässla efter honom. Han fick aldrig den anställning vid Uppsala universitet han hade hoppats på, hans mest kända arbete beslagtogs och han trakasserades till den grad att han till slut lämnade landet.
– Tyvärr är Peter Forsskål inte så känd. Men det är till stor del på grund av honom som vi nu kan fira att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år, förklarar Ulla Carlsson, professor vid JMG.
Läs mer via länken nedan!

GU-Journalen_3-16s40

Presshistorisk läsning i sommar?

Ur bokhögarna som samlats under vintern finns ett och annat av presshistoriskt intresse. Här presenteras kort den biografiska berättelsen Att sticka ut, Victor Hugo Wickström av Kjell Albin Abrahamson. Den kom ut på förlaget Hjalmarson & Högberg kring årsskiftet och har underrubriken ”Författare, tidningsman, världsresenär, gaypionjär”. Även om de orden nästan kan fungera som en ingress i sig själva så kunde de kompletteras med dalmasen, Östersundsbon, riksdagsmannen och skribenten med signaturen Christer Swahn.
”Få journalister och författare har dragit på sig så många skopor ovett och invektiv som ‘sanningssägaren’ Victor Hugo Wickström”, skriver Abrahamson i sitt förord. Wickström föddes 1856 i Hedemora och dog i Östersund 1907. Efter några år som akademiker, först i Uppsala och senare i Lund där han blev doktor 1883, bosatte han sig i Östersund och genom några turer och med stöd av brodern blev han redaktör och småningom ägare av en tidning.
Från 1886 och till sin död var han redaktör för Jämtlandsposten. Under sina många och långa resor skrev han dessutom för åtskilliga andra tidningar. Av Abrahamsons bok får jag känslan av att Wickström verkligen ville bli riksdagsman som så många andra chefredaktörer vid förra sekelskiftet och han blev det också – men gjorde inte succé i den världen. ”Den utskrattade politikern” heter kapitlet om den korta perioden sent i hans liv. Rapportören från främmande länder med ett antal reportageböcker publicerade och kampanjjournalistiken lyfter Abrahamson särskilt fram ur hans gärning. Och samtidigt detta liv präglat av ensamhet och utanförskap
Är detta en bok för den så här års så omtalade hängmattan? Det är en underhållande, delvis sorglig och alltid lättläst berättelse om en av alla bortglömda personer i vår presshistoria./BN

Ny ordförande: Elisabeth Sandlund

Vid det välbesökta årsmötet på ABF-huset den 17 maj avtackades Lars-Åke Engblom som efter elva år som ordförande i Presshistoriska föreningen valt att avgå. Elisabeth Sandlund valdes till ny ordförande och hon inledde sitt värv med att hylla sin föregångare. Likaså avtackades Niklas Lindstedt som valt att avgå ur styrelsen.

Årets tre stipendiater – Bo Bernhardsson, Arianna Bommarco och Torbjörn von Krogh – presenterade kort sina studier. Nya styrelseledamöter är Anders Franck och Eva Jais-Nielsen. Nya suppleanter är AnnaBritt Benjour, Pär Svensson och Nina Linder.

Efter årsmötet följde ett program med rubriken ”Alla dessa tidningar” med tre föredrag och ämnet för dagen (för att inte säga året) var tryckfriheten. Johan Hirschfeldt introducerade först ämnet. Lars-Åke Engblom, Dag Nordmark och Kristina Lundgren höll därefter var sitt föredrag.

Idag årsmöte kl 17.30 på ABF

Föreningen har sitt årsmöte idag, tisdag 17 maj, kl 17.30 i ABF-huset Sveavägen, Stockholm.
Mötet hålls i Beskow-salen, 3 tr.
Därefter följer ett program som anknyter till 250-årsjubiléet av tryckfriheten under rubriken ”Alla dessa tidningar”. Johan Hirschfeldt ger en kort bakgrund, därefter följer några exempel på vad tidningarna innehöll i mitten av 1700-talet. Dag Nordmark berättar om Karlstads Weckoblad, Lars-Åke Engblom om Götheborgske Spionen och Kristina Lundgren om Carlscrona Weckoblad med dess unika tre generationer av kvinnor som ansvariga utgivare.
Välkomna!

Vårens medlemsbrev är på väg till medlemmarna

Den 21 april postades Medlemsbrev 2/2016 med information om årsmötet i maj, årets stipendiater och planerade aktiviteter för hösten.

Föreningens årsmöte hålls tisdag den 17 maj i AFB-huset på Sveavägen och börjar kl 17.30. Direkt efter årsmötet följer ett program kallat ”Alla dessa tidningar” – läs mer i medlemsbrevet som du finner här på hemsidan under rubriken Publikationer och Nyhetsbrev. Om du kan tänka dig att ta emot medlemsbrevet via eposten i framtiden så hoppas vi att du håller oss uppdaterade om din epostadress – maila den via vår hemsida så kan vi hålla vårt register aktuellt.

Programmet för hösten är ännu lite preliminärt, men ungefär så här blir den presshistoriska hösten i vår regi: 1) vi finns på bokmässan i Göteborg 22-25/9, delar i år monter med Gustaf Hellström-sällskapet, 2) vi medverkar i De svenska historiedagarna i Karlskrona 30/9-2/10, 3) vi är medarrangör av ett seminarium i Kristianstad under oktober tillsammans med bl a Gustaf Hellström-sällskapet och 4) vi arrangerar ett seminarium om fackförbundspressen kring månadsskiftet november/december. Mer information kommer om allt detta.

Ester Blenda Nordström på SvT Play till 15 maj

Om du missade att en ny film visats på SvT som handlar om en av de mer äventyrliga pennskaften så ligger den kvar och kan ses på SvT Play till den 15 maj.
Ester Blenda – wallraffande piga heter den. Mängder av spännande bildmaterial visas där – från tiden för Piga bland pigor och hennes många och långa resor i världen.

Efter seminariet om veckopressen

I torsdags (7 april) genomförde vi seminariet, som presenterats tidigare och som ligger kvar nedanför denna notis. Här kan vi presentera två ljudfiler, mp3, en första som innehåller Åke Petterssons intervju med Kjell Åkerlund om hans forskning om ”tidningskungen” Erik Åkerlund. Därefter Åke Petterssons i det närmaste rundabordssamtal med Birgitta Ney, Eva Jais-Nielsen och Tobias Lindberg om mediedrottningar på 20-talet, den grafiska utvecklingen och tidningen Se samt slutligen om vad som pågår idag när det gäller utvecklingen av nya allt mer nischade tidskrifter.

Seminarium torsdag 7 april – om veckopressens historia

Pressen som går bra?
Nedslag i veckopress och tidskrifter under hundra år

Var: Per Albin-rummet i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
När: torsdag den 7 april kl. 13 – 17
Svensk Presshistorisk förening arrangerar

13.00 Inledning till dagens röda tråd/ Kristina Lundgren
13.15 Mediedrottningar på 1920-talet/ Birgitta Ney
13.45 Tidningskungen Erik Åkerlund/ Kjell Åkerlund
14.15 Hemmets Journal 1925 till dagens nättidning/ Anette Johansson
14.45 – 15.30 PAUS med fika
15.30 Tidskrifternas grafiska form/ Eva Jais-Nielsen
16.00 Ett nytt sätt att se, om bildtidningen SE/ Tobias Lindberg
16.25 Hur går det för veckopressen idag?/ Tobias Lindberg
16.45 Avslutning och kort diskussion/ Kristina Lundgren
Välkomna!

Tre stipendier i år!

Styrelsen för Svensk Presshistorisk Förening beslutade före påsk att i år dela ut tre mediehistoriska stipendier.
De går till:
Arianna Bommarco för en studie av Alma Haag, en av Sveriges första kvinnliga fotografer.
Bo Bernhardsson för en studie av de olika aktörerna kring nedläggningen av Arbetet år 2000.
Torbjörn von Krogh för en studie av Carl Lindhagen som mediekritiker.

Vi gratulerar stipendiaterna!

Parnass om tryckfriheten!

I årets första nummer av tidskriften Parnass medverkar flera medlemmar i styrelsen för Svensk presshistorisk förening: Lars-Åke Engblom skriver om Götheborgske Spionen, Else Kleen och Långholmen skriver Kristina Lundgren om och Åke Pettersson om hur öppenheten gradvis nöts ned.
Det finns förstås många fler intressanta texter i tidskriften: läs den!

FullSizeRender