Aktiviteter hösten 2016

I dagarna ska föreningens tredje medlemsbrev vara på väg per post till alla medlemmar.
Där berättar vi om vad som händer i föreningens regi i höst:
Nu närmast Bokmässan (22-25 sept) som vi berättat i om en notis nyligen – vi (dvs Birgitta Ney, Kristina Lundgren, Lars-Åke Engblom och Åke Pettersson) turas om att finnas i vår monter -B07:80. Kom och besök oss!
I oktober deltar Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom på De svenska historiedagarna i Karlskrona – den 1 oktober kl 11.15 talar de om Karlskrona Weckoblad och andra tidningar som startade vid tillkomsten av TF 1766. Den 16 oktober arrangeras ett seminarium om Presshistoria och yttrandefrihet i Kristianstad av Gustaf Hellström-sällskapet i samarbete med Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket. Elisabeth Sandlund håller ett föredrag om Kristianstadspressen och särskilt om Emanuel Björck.
Den 30 november arrangerar vi seminariet ”Fackets tidningar” i Stockholm – mer information om det seminariet kommer här när det närmar sig.
Vid senaste stryrelsemötet beslutades att Torbjörn von Krogh blir redaktör för Presshistorisk årsbok efter Birgitta Ney. Han tillträder under våren för att ta sig an den årsbok som utkommer våren 2018.
Om du inte är medlem och därmed får brevet skickat hem till dig kan du läsa det under rubriken Publicerat och klicka på Nyhetsbrev.

Presshistoria på Bokmässan 22-25 september

I år delar Presshistoriska föreningen monter (B07:80) med Gustaf Hellström Sällskapet. Vi finns som tidigare på De litterära sällskapens område. Välkommen att besöka vår monter!

På De litterära sällskapens scen förekommer också presshistoriskt intressanta föredrag:
Torsdag
14.30 Gustaf Hellström, som ordförande för Svenska PEN – Roland Persson
15.30 Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator – Birgitta Ney
Fredag
12.00 Sveriges och världens första tryckfrihetsförordning 250 år – Jonas Nordin
13.30 Innanförskap, utanförskap hos Alf Henriksson – Birgit Carlstén
16.00 Den kontroversielle Moberg och Haijbyaffären – Anna-Karin Carlstoft Bramell
Lördag
10.00 Götheborgske Spionen – ett barn av tryckfriheten – Lars-Åke Engblom
11.30 Engelska suffragetter i Gustaf Hellströms ”Kärlek och politik” – Jane Ekstam
16.00 Alf Henriksson – kunskapens stormästare – Gil Dahlström
Söndag
10.30 Tsarens hemorrojder och andra skäl att indra Aftonbladet – Ami Lönnroth & Olof Holm

Presshistoria och yttrandefrihet, Kristianstad, 16 oktober

I samarbete med Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket anordnar Gustaf Hellström-sällskapet en konferens i Kristianstad kring presshistoria och yttrandefrihet.

Tid: Söndagen den 16 oktober kl 13–17
Plats: Regionmuseet 13–15, Stadsbiblioteket 15–17

Program

Regionmuseet
– Kristianstads presshistoria och en och annan av dess profiler – Elisabeth Sandlund, Svensk
Presshistorisk Förening
– Kultursidan – en viktig röst i nuet. Skånemedias kulturredaktör Sune Johannesson om den
lokala tidningens kultursidas betydelse för den aktuella debatten och litteraturen
– En litterär vandring genom Kristianstads centrum och dess Gustaf Hellström-miljöer, som för
oss till stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
– Förfriskningar
– Gustaf Hellströms ordförandetid i svenska PEN – Roland Persson, Gustaf Hellström-sällskapet
– Utrikeskorrespondent idag – Tina Thunander, SVT
– Avslutning cirka 17.00

Allmänheten är välkommen
Fri entré

Arr: Gustaf Hellström-sällskapet, Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd samt Kristianstads stadsbibliotek

Tom Alandh och Guy Talese i Situation Sthlm

Den som läser tryckta medier finner ideligen intressanta texter, också för oss med (press)historiskt intresse – som i julinumret av Situation Sthlm.
Där finns t ex god läsning i form av Ulf Stolts långa artikel om och med Tom Alandh. Det är tv-historia som berättas där och Tom Alandhs många kommentarer om vad som krävs i yrket – kraft att bära utrustning, kaffelängder och div andra guldkorn. Och tankar om dokumentärfilmandets utveckling: ”I dokumentärfilm har det blivit vanligt att man klipper bort alla frågor. Folk ska vara självgående. Det är förfärligt”, konstaterar Alandh.
Nästa film av honom visas i SvT 1 den 25 augusti kl 21.00.
Längre in i tidningen skriver Ulf Stolt om en annan intressant journalist och författare med många år i yrket: Guy Talese. ”För varje journalist, såväl blivande som redan verksamma, borde det vara självklart att lyssna på exempelvis Dan Rathers intervju med Guy Talese där han berättar om sitt sätt arbeta”, skriver han. Här är länktips för den som vill läsa mer: randomhouse.com/kvpa/talese

Ny sommarläsning – om Rosén och VK

Rosénboken

På sidan Nyfiken Grå (www.nyfikengra.se) läste jag i helgen följande berättelse om en ny bok om Gustav Rosén. Det är Ingrid Lindgren som skriver och denna midsommarnyhet kan nog bjuda intressant presshistorisk sommarläsning:
”Han var chefredaktör för Västerbottens-Kuriren, och som ansvarig utgivare fälldes han i ett tryckfrihetsmål – där juryn i princip var hans politiska motståndare. Som straff fick han sitta tre månader i Umeå kronohäkte. Något som var nästan lika ovanligt på den tiden som i dag. Uppenbarligen tyckte västerbottningarna att det var en orättvis dom. När han kom ut från fängelset på midsommardagens morgon 1916 togs han emot av runt 3 000 personer, nästan lika många som de 4 000 som på den tiden bodde i Umeå…
Gustav Rosén var en stridbar man – som jag själv aldrig träffat, han dog 1942. Men han hann med mycket i sitt liv. Inte minst satte han Norrland på kartan inom de mest vitt skilda områden.
Nu har Susanna Rosén, en av mina systrar, och jag själv skrivit en bok (Beijbom Books/bokus) om honom med hjälp av unikt arkivmaterial från Västerbottens-Kuriren och Folkrörelsearkivet i Umeå.”
Två systrar om sin morfar Gustav Rosén med undertiteln
Tidningsman * Riksdagsman * Statsråd * Landshövding *Odlare.

Mer sommarläsning – om tryckfriheten

Här nedan finns en länk till artikeln Arg man kämpade för tryckfrihet
ur Göteborgs universitet tidning, GU-journalen.
Så här börjar den:
Han var ung, arg och så bråkig att Linné uppkallade en brännässla efter honom. Han fick aldrig den anställning vid Uppsala universitet han hade hoppats på, hans mest kända arbete beslagtogs och han trakasserades till den grad att han till slut lämnade landet.
– Tyvärr är Peter Forsskål inte så känd. Men det är till stor del på grund av honom som vi nu kan fira att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år, förklarar Ulla Carlsson, professor vid JMG.
Läs mer via länken nedan!

GU-Journalen_3-16s40

Presshistorisk läsning i sommar?

Ur bokhögarna som samlats under vintern finns ett och annat av presshistoriskt intresse. Här presenteras kort den biografiska berättelsen Att sticka ut, Victor Hugo Wickström av Kjell Albin Abrahamson. Den kom ut på förlaget Hjalmarson & Högberg kring årsskiftet och har underrubriken ”Författare, tidningsman, världsresenär, gaypionjär”. Även om de orden nästan kan fungera som en ingress i sig själva så kunde de kompletteras med dalmasen, Östersundsbon, riksdagsmannen och skribenten med signaturen Christer Swahn.
”Få journalister och författare har dragit på sig så många skopor ovett och invektiv som ‘sanningssägaren’ Victor Hugo Wickström”, skriver Abrahamson i sitt förord. Wickström föddes 1856 i Hedemora och dog i Östersund 1907. Efter några år som akademiker, först i Uppsala och senare i Lund där han blev doktor 1883, bosatte han sig i Östersund och genom några turer och med stöd av brodern blev han redaktör och småningom ägare av en tidning.
Från 1886 och till sin död var han redaktör för Jämtlandsposten. Under sina många och långa resor skrev han dessutom för åtskilliga andra tidningar. Av Abrahamsons bok får jag känslan av att Wickström verkligen ville bli riksdagsman som så många andra chefredaktörer vid förra sekelskiftet och han blev det också – men gjorde inte succé i den världen. ”Den utskrattade politikern” heter kapitlet om den korta perioden sent i hans liv. Rapportören från främmande länder med ett antal reportageböcker publicerade och kampanjjournalistiken lyfter Abrahamson särskilt fram ur hans gärning. Och samtidigt detta liv präglat av ensamhet och utanförskap
Är detta en bok för den så här års så omtalade hängmattan? Det är en underhållande, delvis sorglig och alltid lättläst berättelse om en av alla bortglömda personer i vår presshistoria./BN

Ny ordförande: Elisabeth Sandlund

Vid det välbesökta årsmötet på ABF-huset den 17 maj avtackades Lars-Åke Engblom som efter elva år som ordförande i Presshistoriska föreningen valt att avgå. Elisabeth Sandlund valdes till ny ordförande och hon inledde sitt värv med att hylla sin föregångare. Likaså avtackades Niklas Lindstedt som valt att avgå ur styrelsen.

Årets tre stipendiater – Bo Bernhardsson, Arianna Bommarco och Torbjörn von Krogh – presenterade kort sina studier. Nya styrelseledamöter är Anders Franck och Eva Jais-Nielsen. Nya suppleanter är AnnaBritt Benjour, Pär Svensson och Nina Linder.

Efter årsmötet följde ett program med rubriken ”Alla dessa tidningar” med tre föredrag och ämnet för dagen (för att inte säga året) var tryckfriheten. Johan Hirschfeldt introducerade först ämnet. Lars-Åke Engblom, Dag Nordmark och Kristina Lundgren höll därefter var sitt föredrag.