Stipendieutlysning – två för projektstudie och ett uppsatsstipendium

Här nedan presenteras de två utlysningarna för i år. Den som vill läsa om vilka projekt som tidigare beviljats stipendier klickar på rubriken Stipendier ovan.

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier á 25 000 kr
Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.
Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast onsdag den 1 mars 2017 och skickas till sekreteraren för Svensk Presshistorisk Förening, c/o Kristina Lundgren, med e-postadress: irma.lundgren@gmail.com Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!
Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert,
tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller vice ordförande Birgitta Ney,
tel. 070-594 14 88, e-post: birgittaney@gmail.com
Beslut meddelas i slutet av mars.

Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt uppsatsstipendium
Vi ber därför alla er som undervisar på C- och D-nivå att sprida informationen vidare!
Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium för kandidat- och magisteruppsatser på 10 000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2016, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2017.
Stipendierna avser historiska uppsatser om medier, såväl tryckta medier som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt (ej enbart använda medier som källa för annat ämne) och kan vara skrivna inom olika högskole- och universitetsämnen.
Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats, ska vara föreningen tillhanda senast onsdag den 1 mars 2017. Ansökan skickas till Elin Gardeström med e-postadress: elin.gardestrom@sh.se
Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!
Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Eventuella frågor besvaras av elin.gardestrom@sh.se
Beslut meddelas i slutet av maj.


Utställning: kvinnliga pressfotografer öppnar 28 januari

Upphovsmannen är en kvinna – Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad
Marabouparkens konsthall i Sundbyberg (www.marabouparken.se) visar 28 januari – 23 april 2017 en utställning om några av det fåtal kvinnor i Sverige under 1900-talet som på olika tidningsredaktioner trotsade samhällets föreställningar och blev pionjärer som pressfotografer. Utställningen ”Upphovsmannen är en kvinna” presenterar tre av dessa fotografer: Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. Tillsammans spänner de över nästan hundra år av pressfotografi.

Nytt presshistoriskt år!

Som en nyårshälsning ett par dagar in på 2017 vill vi berätta att förra årets firande av tryckfrihetsjubileet nu övergår i ett 70-årsfirande av Svensk presshistorisk förening som har sitt ursprung i bildandet av Föreningen Sveriges tidningsmuseum 1947.
Om ett par veckor anländer medlemsbrevet till våra medlemmar och där informeras t ex om utlysningen av årets stipendier. Där informeras också om vårens seminarieverksamhet och att årsmötet i maj kommer att uppmärksamma föreningens jubileum.
Vi vill dessutom redan nu berätta att Bokmässan i Göteborg äger rum i vecka 39 i år: torsdag 28 september – söndag 1 oktober.

Dödsdömd av kungen 1779

Bara tretton år efter 1766-års tryckfrihetsförordning, dömdes skribenten Halldin till döden för en regeringskritisk artikel i Stockholmsposten. Det Halldinska tryckfrihetsmålet slog ner som en bomb i Gustav III:s Sverige. Mats Hayen, Stadsarkivet, föreläser
Föreläsningen ingår i en serie kallad Onsdagshistorier.
Var och när: Stadsarkivet, Kungsklippan 6, Stockholm, onsdag 14 december kl. 13.00 (obs kom i tid! Det brukar bli fullt på de föreläsningarna.)

Fler nya höstböcker…

Två tämligen nya böcker med presshistorisk anknytning väntar på att läsas.
Torbjörn von Krogh har skrivit boken Medieetik. Framväxt, funktion och framtid (Studentlitteratur). Han förklarar att medieetik både är ett sätt att resonera om och ta ansvar för publicistiskt innehåll i medier och olika reglerade fast frivilliga sätt att utkräva ansvar. I kapitlet om medieetikens framväxt finns en historik som börjar med att censur införs på 1500-talet och slutar med ansvar, reglering och (o)moral från 1925 och framåt.fullsizerender-2

fullsizerender-4
Jan Thorsson har skrivit boken F.V. Thorsson. Fattigpojken som blev finansminister (Hjalmarsson & Högberg). Och vad har den ministern med presshistoria att göra? Jo, han var aktiv i grundandet av tidningen Aurora även om han snart lämnade Ystad för uppdrag som Brantings närmaste man i Stockholm, som Jan Thorsson skrev i ett kapitel i Presshistorisk årsbok 2015.

Julklappstips: tidskriften Parnass med rabatterat pris

Tidskriften Parnass ägs av de litterära sällskapen genom Dels, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Medlemmar i sällskapen erbjuds att prenumera på Parnass för 190 kr (ordinarie pris 220 kr). Den som beställer före årsskiftet får det senaste numret gratis – det har just kommit ut och handlar om landsbygdsskildrare. Är du medlem i Presshistoriska föreningen får du ta del av erbjudandet.
Parnass utkommer med fyra nummer per år. Varje nummer har ett tema, ofta en enskild författare, men också ytterligare artiklar om några författare och andra litterära ämnen. Redaktörerna beskriver tidskriftens hållning som ”den kunniga och engagerade folkbildarens”. Mer information om Parnass finns på www.parnass.nu – och där finns också information om äldre nummer av Parnass som finns att köpa. Eller vänd dig till någon av redaktörerna Margareta Lilja-Svensson (margareta@parnass.nu eller telefon 070-5641477) eller Albert Herrans (albert@parnass.nu 072-5522825).

Fackets tidningar – seminarium i Stockholm 30 november

Fackets tidningar
– en historia om ombudsmän, journalister och kommunikatörer

Var: Visions sessionssal, ingång Kungsgatan 28A, Stockholm
När: 30 november, vi börjar 18.00 och slutar kring 20.00
Arrangör: Presshistoriska föreningen (www.presshistoria.se)
– snacks och drycker serveras

Seminariet inleds med ett par korta föreläsningar som följs av ett panelsamtal om tidningarnas roll – i går, i dag och i morgon. Samtalare är Helle Klein, Liv Beckström och Sverker Tirén. Samtalsledare är Åke Pettersson.

Anmälan senast 22 november till: birgittaney@gmail.com

Ny bok: Sophie Janson, pionjär som reportagefotograf

Sophie Janson verkade som fotograf åren 1894-1952 och efterlämnar omkring 50 000 unika bilder. Hon är en pionjär, född 1874 och dog 106 år senare, som bit för bit kartlade sin omgivning i och omkring Örebro. Sofia Janson dokumenterade människor, arbete, företag, byar och samhällsliv. Hennes bilder återupptäcktes för några år sedan – bilderna förvaras på Örebro stadsarkiv.
Två böcker har Rolf Jansson skrivit om denna fotograf som levde ensam och fångade ljuset i hennes bilder. Den första ”Ljusets drottning” kom för några år sedan. Den andra ”Sophies bildvärld – en resa i ljus och svartvitt”, utkommer den 23 november. På bokens omslag syns en ung Sophie Janson.

omslag-fotobok

RA visade nyrenoverade lokaler i Marieberg

I lördags den 29 oktober visade Riksarkivet upp sig efter ett års renovering av lokalerna i Marieberg, Stockholm. Kristina Lundgren och Birgitta Ney var på plats och lyssnade på föredraget ”Från skyskrapa vid Karlaplan till atombombsäker bunker i Marieberg” och besökte en liten och intressant utställning ”Huru länge skall dessa otäcka tidningar få fortsätta?” – en utställning om tryckfrihet. Den finns i ett eget rum nedanför trappen till forskarsalarna.
Utställningsrubrikens otäcka tidningar syftade på porrtidningar och de orden utgjorde hela innehållet i ett, som det visade sig, anonymt brev på 1960-talet. Dessutom visas en upprörd kommentar till den nyordning 1952 som handlade om att tidningskiosker inte längre skulle skylta med alla löpsedlar – det var tidningen Fäderneslandet som gjorde en nystart just vid denna tid. ”Lömskt sabotage mot nya tidningar” löd rubriken över en helsidas protest mot denna nyordning.

Snart öppnar Riksarkivet efter renoveringen

Redan lördagen den 29 oktober bjuder Riksarkivet in till öppet hus för alla som är nyfikna på de nyrenoverade lokalerna i Marieberg.
Program under lördagen 29 oktober kl 10-14
Kl. 12. Föreläsning: Från skyskrapa vid Karlaplan till atombombssäker bunker i Marieberg. Från de storslagna planerna för Riksarkivet under första halvan av 1900-talet till dagens kulturminnesmärkta byggnad. Föreläsning om Riksarkivet Mariebergs historia av sektionschef docent Marie Lennersand.

Premiärvisning av ”Huru länge skall dessa otäcka tidningar få fortsätta?” – En utställning om tryckfrihet.

Kl. 11 och 13 visningar av arkivhandlingar.

Forskarsalen är öppen kl. 10-14. Framtagning av arkivhandlingar och böcker från biblioteket till kl. 13. Vill du att det ska finnas arkivhandlingar framtagna när du kommer går det bra att förbeställa via mail forskarexpeditionen.mar@riksarkivet.se
Svenskt biografiskt lexikon, SAVE, Svenskt diplomatarium och Det medeltida Sverige visar senaste nytt från sin verksamhet och dokument ur arkiven.
På tisdag den 1 november öppnar Riksarkivet som vanligt igen.