Författararkiv: Redaktören

Möte i mars: Kvinnliga pressfotografer

Välkomna till Marabou Konsthall i Sundbyberg – onsdag 29 mars kl 17.00
Vi är glada att kunna bjuda våra medlemmar på ett besök på utställningen om kvinnliga pressfotografer – ”Upphovsmannen är en kvinna”.
Vårt besök inleds med ett samtal mellan en av de tre fotograferna, Ragnhild Haarstad, och föreningens ordförande Elisabeth Sandlund i biblioteket. De två var dessutom verksamma samtidigt på SvD.
Därefter besöker vi utställningen. Om tiden medger går det nog att hinna med ett besök i Konsthallens servering, på egen bekostnad. De tar emot sista beställningar kl 19.30. Utställningen stänger kl 20.00.

Vi bjuder våra medlemmar på entrén till utställningen och plats att lyssna på samtalet.
obs: anmälan senast torsdag den 23 mars till birgittaney@gmail.com

Dessutom kan vi rekommendera den dokumentär om fotograferna som sänds på SvT2 kl 20.00 fredag den 10 mars.

Plats: Marabouparkens konsthall, Löfströms allé 7-9, Sundbyberg. Det går att åka pendeltåg eller tunnelbana till Sundbyberg eller tvärbana (till Bällsta bro) och promenera Löfströms allé fram till Marabouparken. Hemsidan: marabouparken.se – ger också upplysningar om möjliga färdvägar, där finns även en karta.

Glöm inte söka våra stipendier!

Snart går ansökningstiden ut för våra stipendier – läs mer i senaste medlemsbrevet under fliken publikationer ovan.
Tiden för ansökan till något av de två mediehistoriska stipendierna går ut den 1 mars 2017 och för det mediehistoriska uppsatsstipendiet gäller samma dag.

Första medlemsbrevet för året på väg…

Årets första medlemsbrev är på väg ut till alla våra medlemmar. Du finner det också här ovan på hemsidan – klicka på publikationer och därefter nyhetsbrev.
Vi berättar i brevet om att vi planerar för ett seminarium på Kungl Biblioteket, Sthlm, i mars månad och att årsmötet är bestämt till den 9 maj på ABF-huset i Sthlm. Vi påminner också om att det är dags att betala medlemsavgiften för år 2017 – 150 kr betalas för enskilda medlemmar till bankgiro 600-7033 och glöm inte ange ditt namn på inbetalningen!

Stipendieutlysning – två för projektstudie och ett uppsatsstipendium

Här nedan presenteras de två utlysningarna för i år. Den som vill läsa om vilka projekt som tidigare beviljats stipendier klickar på rubriken Stipendier ovan.

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier á 25 000 kr
Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.
Ansökan ska innehålla beskrivning av forskningsuppgiften samt plan och kostnadsberäkning för studierna. Ansökan (max 2 A4-sidor, inga bilagor) ska vara föreningen tillhanda senast onsdag den 1 mars 2017 och skickas till sekreteraren för Svensk Presshistorisk Förening, c/o Kristina Lundgren, med e-postadress: irma.lundgren@gmail.com Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!
Förfrågningar kan ställas till föreningens ordförande Elisabeth Sandlund-Gäfvert,
tel. 08-619 24 73, e-post elisabeth.sandlund@dagen.se eller vice ordförande Birgitta Ney,
tel. 070-594 14 88, e-post: birgittaney@gmail.com
Beslut meddelas i slutet av mars.

Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt uppsatsstipendium
Vi ber därför alla er som undervisar på C- och D-nivå att sprida informationen vidare!
Svensk Presshistorisk Förening utlyser ett mediehistoriskt stipendium för kandidat- och magisteruppsatser på 10 000 kronor. Uppsatserna ska vara framlagda och godkända under läsåret 2016, vilket inkluderar hela höstterminen fram till vårterminens start 2017.
Stipendierna avser historiska uppsatser om medier, såväl tryckta medier som etermedier och kan behandla journalistik, bildjournalistik, redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt (ej enbart använda medier som källa för annat ämne) och kan vara skrivna inom olika högskole- och universitetsämnen.
Ansökan med personuppgifter, intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd samt uppsats, ska vara föreningen tillhanda senast onsdag den 1 mars 2017. Ansökan skickas till Elin Gardeström med e-postadress: elin.gardestrom@sh.se
Glöm inte att ange tydliga kontaktuppgifter, dvs. även postadress och telefon!
Uppsatserna kommer att bedömas av en jury. Eventuella frågor besvaras av elin.gardestrom@sh.se
Beslut meddelas i slutet av maj.


Utställning: kvinnliga pressfotografer öppnar 28 januari

Upphovsmannen är en kvinna – Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad
Marabouparkens konsthall i Sundbyberg (www.marabouparken.se) visar 28 januari – 23 april 2017 en utställning om några av det fåtal kvinnor i Sverige under 1900-talet som på olika tidningsredaktioner trotsade samhällets föreställningar och blev pionjärer som pressfotografer. Utställningen ”Upphovsmannen är en kvinna” presenterar tre av dessa fotografer: Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. Tillsammans spänner de över nästan hundra år av pressfotografi.
OBS – konsthallen vill gärna att du meddelar om du tänker komma dit på vernissagedagen, dvs den 28 januari – de öppnar kl 14.00 då. Meddela till: osa@marabouparken.se

Nytt presshistoriskt år!

Som en nyårshälsning ett par dagar in på 2017 vill vi berätta att förra årets firande av tryckfrihetsjubileet nu övergår i ett 70-årsfirande av Svensk presshistorisk förening som har sitt ursprung i bildandet av Föreningen Sveriges tidningsmuseum 1947.
Om ett par veckor anländer medlemsbrevet till våra medlemmar och där informeras t ex om utlysningen av årets stipendier. Där informeras också om vårens seminarieverksamhet och att årsmötet i maj kommer att uppmärksamma föreningens jubileum.
Vi vill dessutom redan nu berätta att Bokmässan i Göteborg äger rum i vecka 39 i år: torsdag 28 september – söndag 1 oktober.

Dödsdömd av kungen 1779

Bara tretton år efter 1766-års tryckfrihetsförordning, dömdes skribenten Halldin till döden för en regeringskritisk artikel i Stockholmsposten. Det Halldinska tryckfrihetsmålet slog ner som en bomb i Gustav III:s Sverige. Mats Hayen, Stadsarkivet, föreläser
Föreläsningen ingår i en serie kallad Onsdagshistorier.
Var och när: Stadsarkivet, Kungsklippan 6, Stockholm, onsdag 14 december kl. 13.00 (obs kom i tid! Det brukar bli fullt på de föreläsningarna.)

Fler nya höstböcker…

Två tämligen nya böcker med presshistorisk anknytning väntar på att läsas.
Torbjörn von Krogh har skrivit boken Medieetik. Framväxt, funktion och framtid (Studentlitteratur). Han förklarar att medieetik både är ett sätt att resonera om och ta ansvar för publicistiskt innehåll i medier och olika reglerade fast frivilliga sätt att utkräva ansvar. I kapitlet om medieetikens framväxt finns en historik som börjar med att censur införs på 1500-talet och slutar med ansvar, reglering och (o)moral från 1925 och framåt.fullsizerender-2

fullsizerender-4
Jan Thorsson har skrivit boken F.V. Thorsson. Fattigpojken som blev finansminister (Hjalmarsson & Högberg). Och vad har den ministern med presshistoria att göra? Jo, han var aktiv i grundandet av tidningen Aurora även om han snart lämnade Ystad för uppdrag som Brantings närmaste man i Stockholm, som Jan Thorsson skrev i ett kapitel i Presshistorisk årsbok 2015.

Julklappstips: tidskriften Parnass med rabatterat pris

Tidskriften Parnass ägs av de litterära sällskapen genom Dels, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Medlemmar i sällskapen erbjuds att prenumera på Parnass för 190 kr (ordinarie pris 220 kr). Den som beställer före årsskiftet får det senaste numret gratis – det har just kommit ut och handlar om landsbygdsskildrare. Är du medlem i Presshistoriska föreningen får du ta del av erbjudandet.
Parnass utkommer med fyra nummer per år. Varje nummer har ett tema, ofta en enskild författare, men också ytterligare artiklar om några författare och andra litterära ämnen. Redaktörerna beskriver tidskriftens hållning som ”den kunniga och engagerade folkbildarens”. Mer information om Parnass finns på www.parnass.nu – och där finns också information om äldre nummer av Parnass som finns att köpa. Eller vänd dig till någon av redaktörerna Margareta Lilja-Svensson (margareta@parnass.nu eller telefon 070-5641477) eller Albert Herrans (albert@parnass.nu 072-5522825).

Fackets tidningar – seminarium i Stockholm 30 november

Fackets tidningar
– en historia om ombudsmän, journalister och kommunikatörer

Var: Visions sessionssal, ingång Kungsgatan 28A, Stockholm
När: 30 november, vi börjar 18.00 och slutar kring 20.00
Arrangör: Presshistoriska föreningen (www.presshistoria.se)
– snacks och drycker serveras

Seminariet inleds med ett par korta föreläsningar som följs av ett panelsamtal om tidningarnas roll – i går, i dag och i morgon. Samtalare är Helle Klein, Liv Beckström och Sverker Tirén. Samtalsledare är Åke Pettersson.

Anmälan senast 22 november till: birgittaney@gmail.com