Ny bok: Sophie Janson, pionjär som reportagefotograf

Sophie Janson verkade som fotograf åren 1894-1952 och efterlämnar omkring 50 000 unika bilder. Hon är en pionjär, född 1874 och dog 106 år senare, som bit för bit kartlade sin omgivning i och omkring Örebro. Sofia Janson dokumenterade människor, arbete, företag, byar och samhällsliv. Hennes bilder återupptäcktes för några år sedan – bilderna förvaras på Örebro stadsarkiv.
Två böcker har Rolf Jansson skrivit om denna fotograf som levde ensam och fångade ljuset i hennes bilder. Den första ”Ljusets drottning” kom för några år sedan. Den andra ”Sophies bildvärld – en resa i ljus och svartvitt”, utkommer den 23 november. På bokens omslag syns en ung Sophie Janson.

omslag-fotobok

RA visade nyrenoverade lokaler i Marieberg

I lördags den 29 oktober visade Riksarkivet upp sig efter ett års renovering av lokalerna i Marieberg, Stockholm. Kristina Lundgren och Birgitta Ney var på plats och lyssnade på föredraget ”Från skyskrapa vid Karlaplan till atombombsäker bunker i Marieberg” och besökte en liten och intressant utställning ”Huru länge skall dessa otäcka tidningar få fortsätta?” – en utställning om tryckfrihet. Den finns i ett eget rum nedanför trappen till forskarsalarna.
Utställningsrubrikens otäcka tidningar syftade på porrtidningar och de orden utgjorde hela innehållet i ett, som det visade sig, anonymt brev på 1960-talet. Dessutom visas en upprörd kommentar till den nyordning 1952 som handlade om att tidningskiosker inte längre skulle skylta med alla löpsedlar – det var tidningen Fäderneslandet som gjorde en nystart just vid denna tid. ”Lömskt sabotage mot nya tidningar” löd rubriken över en helsidas protest mot denna nyordning.

Snart öppnar Riksarkivet efter renoveringen

Redan lördagen den 29 oktober bjuder Riksarkivet in till öppet hus för alla som är nyfikna på de nyrenoverade lokalerna i Marieberg.
Program under lördagen 29 oktober kl 10-14
Kl. 12. Föreläsning: Från skyskrapa vid Karlaplan till atombombssäker bunker i Marieberg. Från de storslagna planerna för Riksarkivet under första halvan av 1900-talet till dagens kulturminnesmärkta byggnad. Föreläsning om Riksarkivet Mariebergs historia av sektionschef docent Marie Lennersand.

Premiärvisning av ”Huru länge skall dessa otäcka tidningar få fortsätta?” – En utställning om tryckfrihet.

Kl. 11 och 13 visningar av arkivhandlingar.

Forskarsalen är öppen kl. 10-14. Framtagning av arkivhandlingar och böcker från biblioteket till kl. 13. Vill du att det ska finnas arkivhandlingar framtagna när du kommer går det bra att förbeställa via mail forskarexpeditionen.mar@riksarkivet.se
Svenskt biografiskt lexikon, SAVE, Svenskt diplomatarium och Det medeltida Sverige visar senaste nytt från sin verksamhet och dokument ur arkiven.
På tisdag den 1 november öppnar Riksarkivet som vanligt igen.

Presshistoria, tryckfrihet och Gustaf hellström

Presshistoria, tryckfrihet och Gustaf Hellström.
Gustaf Hellström-sällskapet anordnade den 16 oktober ett möte i Kristianstad tillsammans med Svensk Presshistorisk Förening, Publicistklubben Södra och stadsbiblioteket i Kristianstad ett möte kring
Gustaf Hellström-sällskapet anordnade den 16 oktober ett möte i Kristianstad tillsammans med Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Södra och Stadsbiblioteket i Kristianstad. Mötet behandlade
lokal presshistoria, tryckfrihet och Gustaf Hellström.
Träffen inleddes av Elisabeth Sandlund från Presshistoriska som med schvung och esprit gick igenom Kristianstads presshistoria. Inte minst intressant var det när föredragshållaren lyfte fram lokala profiler såsom Emanuel Björk. Det visade sig att förutom Björks stora lokala och nationella betydelse, bl a som ordförande i Publicistklubben, så har han dessutom haft ett inte ringa inflytande på Presshistoriska föreningen via en frikostig donation. Sune Johannesson, mångårig kulturredaktör på Kristianstadsbladet berättade om de utmaningar som möter en lokal tidning med ambitionen att lyfta fram det litterära och offentliga samtalet i en stark förändringsutsatt tidningsvärld. De tekniska och organisatoriska förändringarna har varit gigantiska under en förhållandevis kort period, ja under en journalistgeneration.
Så var det Gustaf Hellströms period som ordförande för svenska PEN under åren 1936-43 som presenterades av Roland Persson från sällskapet. Denna period i Hellströms liv har hamnat lite i skymundan, men är intressant ur flera aspekter. Gustaf Hellström har en lång period som utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter bakom sig när han i mitten av 30-talet mer eller mindre permanent bosätter sig i Sverige. Han kommer hem med kunskaper och kontakter som få andra i den svenska offentligheten och under hans ordförandeskap inleds den utveckling som leder fram till dagens PEN, en stridbar och ytterst synlig organisation som tar strid för yttrandefrihet och författarnas rättigheter. Hellströms erfarenheter var förvisso värdefulla i en tid präglad av spanska inbördeskriget, Moskvaprocesserna och det kommande kriget.
Dagen avslutades med ett vitalt samtal mellan Åke Petersson, den eminenta radiorösten från Vår grundade mening, och Tina Thunander, SvT. Det framgick av samtalet att utrikesrollen från Gustaf Hellströms dagar inte bara är totalt förändrad utan i detta nu stadd i snabb förändring och föremål för en pågående debatt inom SvT.
Under dagen hanns det dessutom med en kort, kall och blåsig promenad genom Kristianstads centrum för att beskåda Hellström- och snörmakarmiljöer. En lyckad och spännande dag, och som traditionen bjuder på Gustaf Hellström-sällskapets möten, förgylld av en generös paus med förfriskningar.

De svenska historiedagarna och presshistoria

Förra helgen hölls De svenska historiedagarna i Karlskrona. Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom från Svensk presshistorisk förening fanns bland föredragshållarna. Ingemar Lönnbom har skrivit en läsvärd rapport om dagarna och om presshistoria i Karlskrona på sin blogg.
Så här skrev han:
”Ytterligare ett föredrag med lokalt intresse hölls av Kristina Lundgren, docent i journalistik och aktiv i Svensk presshistorisk förening. Det handlade om “Carlscronas Wekoblad” som den första stavningen lydde. Åhörarna fick bland annat veta att den var en av de första lokala nyhetstidningarna i landet och att den under långa tider drevs av kvinnor, änkor till uppenbarligen mindre livskraftiga bok- och tidningstryckare i örlogsstaden. Intressant var också att Kristina Lundgren tyckte sig kunna se att pressfriheten 1766 inte fick någon stor inverkan på innehållet i tidningen. Karlskrona Veckoblad som grundades redan 1754 bytte så småningom namn till Karlskrona-Tidningen och upphörde 1935.”
Läs hela texten om De svenska historiedagarna på bloggen – lonnbom.se

Aktiviteter hösten 2016

I dagarna ska föreningens tredje medlemsbrev vara på väg per post till alla medlemmar.
Där berättar vi om vad som händer i föreningens regi i höst:
Nu närmast Bokmässan (22-25 sept) som vi berättat i om en notis nyligen – vi (dvs Birgitta Ney, Kristina Lundgren, Lars-Åke Engblom och Åke Pettersson) turas om att finnas i vår monter -B07:80. Kom och besök oss!
I oktober deltar Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom på De svenska historiedagarna i Karlskrona – den 1 oktober kl 11.15 talar de om Karlskrona Weckoblad och andra tidningar som startade vid tillkomsten av TF 1766. Den 16 oktober arrangeras ett seminarium om Presshistoria och yttrandefrihet i Kristianstad av Gustaf Hellström-sällskapet i samarbete med Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket. Elisabeth Sandlund håller ett föredrag om Kristianstadspressen och särskilt om Emanuel Björck.
Den 30 november arrangerar vi seminariet ”Fackets tidningar” i Stockholm – mer information om det seminariet kommer här när det närmar sig.
Vid senaste stryrelsemötet beslutades att Torbjörn von Krogh blir redaktör för Presshistorisk årsbok efter Birgitta Ney. Han tillträder under våren för att ta sig an den årsbok som utkommer våren 2018.
Om du inte är medlem och därmed får brevet skickat hem till dig kan du läsa det under rubriken Publicerat och klicka på Nyhetsbrev.

Presshistoria på Bokmässan 22-25 september

I år delar Presshistoriska föreningen monter (B07:80) med Gustaf Hellström Sällskapet. Vi finns som tidigare på De litterära sällskapens område. Välkommen att besöka vår monter!

På De litterära sällskapens scen förekommer också presshistoriskt intressanta föredrag:
Torsdag
14.30 Gustaf Hellström, som ordförande för Svenska PEN – Roland Persson
15.30 Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator – Birgitta Ney
Fredag
12.00 Sveriges och världens första tryckfrihetsförordning 250 år – Jonas Nordin
13.30 Innanförskap, utanförskap hos Alf Henriksson – Birgit Carlstén
16.00 Den kontroversielle Moberg och Haijbyaffären – Anna-Karin Carlstoft Bramell
Lördag
10.00 Götheborgske Spionen – ett barn av tryckfriheten – Lars-Åke Engblom
11.30 Engelska suffragetter i Gustaf Hellströms ”Kärlek och politik” – Jane Ekstam
16.00 Alf Henriksson – kunskapens stormästare – Gil Dahlström
Söndag
10.30 Tsarens hemorrojder och andra skäl att indra Aftonbladet – Ami Lönnroth & Olof Holm

Presshistoria och yttrandefrihet, Kristianstad, 16 oktober

I samarbete med Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd och Stadsbiblioteket anordnar Gustaf Hellström-sällskapet en konferens i Kristianstad kring presshistoria och yttrandefrihet.

Tid: Söndagen den 16 oktober kl 13–17
Plats: Regionmuseet 13–15, Stadsbiblioteket 15–17

Program

Regionmuseet
– Kristianstads presshistoria och en och annan av dess profiler – Elisabeth Sandlund, Svensk
Presshistorisk Förening
– Kultursidan – en viktig röst i nuet. Skånemedias kulturredaktör Sune Johannesson om den
lokala tidningens kultursidas betydelse för den aktuella debatten och litteraturen
– En litterär vandring genom Kristianstads centrum och dess Gustaf Hellström-miljöer, som för
oss till stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket
– Förfriskningar
– Gustaf Hellströms ordförandetid i svenska PEN – Roland Persson, Gustaf Hellström-sällskapet
– Utrikeskorrespondent idag – Tina Thunander, SVT
– Avslutning cirka 17.00

Allmänheten är välkommen
Fri entré

Arr: Gustaf Hellström-sällskapet, Svensk Presshistorisk förening, Publicistklubben Syd samt Kristianstads stadsbibliotek